Catalog

87 Titles
svezak 11

Zbirke psihologijskih skala i upitnika: svezak 11

Ivana Macuka (ed), Matilda Nikolić Ivanišević (ed), Marina Nekić (ed), Jelena Ombla (ed), Ana Šimunić (ed)
2022-05-13

Razvoj financijskih tržišta i osnove investicijske analize

Zdenko Prohaska, Anita Peša, Bojana Olgić Draženović
2022-04-25

Ogledi o nastavničkoj profesiji

Daliborka Luketić
2022-03-24

Odgojno-obrazovni diskurs pedagogije

Dijana Vican; Jasminka Ledić; Igor Radeka
2022-03-24

Dijalekti, jezična povijest i tradicija: Zbornik u čast Josipu Liscu

Josip Bratulić (ed), Godana Čupković (ed), Josip Galić (ed)
2022-02-20

Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu

Dijana Vican (ed), Matilda Karamatić Brčić (ed)
2022-02-07

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: Svezak 10

Vera Ćubela-Adorić, Ivana Macuka, Irena Burić, Ana Slišković, Matilda Nikolić Ivanišević
2020-10-29

Foreign Languages and Tourism

Vlado Sušac (ed), Tomislav Krpan (ed), Ivana Lozo (ed)
2020-08-20

Mirna Willer: Festschrift

Tinka Katić (ed), Nives Tomašević (ed)
2020-05-22

Проблемы поэтики Достоевского

Mihail Bahtin; Eugenija Ćuto, Zdenka Matek Šmit
2020-02-25
V

Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico V

Nedjeljka Balić-Nižić (ed), Andrijana Jusup Magazin (ed), Nives Zudič Antonič (ed)
2020-01-31
1-50 of 87