Katalog

66 Naslova

Razvoj financijskih tržišta i osnove investicijske analize

Zdenko Prohaska, Anita Peša, Bojana Olgić Draženović
2022-04-25

Odgojno-obrazovni diskurs pedagogije

Dijana Vican; Jasminka Ledić; Igor Radeka
2022-03-24

Ogledi o nastavničkoj profesiji

Daliborka Luketić
2022-03-24

Dijalekti, jezična povijest i tradicija: Zbornik u čast Josipu Liscu

Josip Bratulić (ed), Godana Čupković (ed), Josip Galić (ed)
2022-02-20

Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu

Dijana Vican (ed), Matilda Karamatić Brčić (ed)
2022-02-07

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 10

Vera Ćubela-Adorić, Ivana Macuka, Irena Burić, Ana Slišković, Matilda Nikolić Ivanišević
2020-10-29

Strani jezici i turizam

Vlado Sušac (ed), Tomislav Krpan (ed), Ivana Lozo (ed)
2020-08-20

Mirna Willer: Festschrift

Tinka Katić (ed), Nives Tomašević (ed)
2020-05-22

Problemi poetike Dostojevstoga

Mihail Bahtin; Eugenija Ćuto, Zdenka Matek Šmit
2020-02-25
V

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana V.

Nedjeljka Balić-Nižić (ed), Andrijana Jusup Magazin (ed), Nives Zudič Antonič (ed)
2020-01-31

Starolatinski natpisi

Daniel Nečas Hraste
2020-01-30

Mozak i um: od električnih potencijala do svjesnog bića

Nataša Šimić, Prof. dr. sc., Pavle Valerjev, Izv. prof. dr. sc., Matilda Nikolić Ivanišević, Doc. dr. sc.; Irena Pavela Banai, Doc. dr. sc., Lozena Ivanov, Mr. sc., Tanja Gulan, Dr. sc., Igor Bajšanski, Izv. prof. dr. sc., Marina Nekić, Izv. prof. dr. sc., Benjamin Banai, Nataša Šimić, Prof. dr. sc., Matilda Nikolić Ivanišević, Doc. dr. sc., Pavle Valerjev, Izv. prof. dr. sc., Lozena Ivanov, Mr. sc., Tanja Gulan, Dr. sc., Igor Bajšanski, Izv. prof. dr. sc., Marina Nekić, Izv. prof. dr. sc., Benjamin Banai
2019-12-27

Des prémices à la maturité: quelques jalons du champ culturel francophone belge

Vanda Mikšić, Sarah Yigit; Marc Quaghebeur, David Gullentops, Sorin C. Stan, Tony Šercer, Matea Perković, Jean-Louis Tilleuil, Dražen Varga
2019-11-08
Straničenje