Nastavni materijali za glazbene kolegije I

Authors

Snježana Habuš Rončević
University of Zadar, Department of Teachers and Preschool Teachers Education
Tomislav Košta
University of Zadar, Department of Teachers and Preschool Teachers Education

Synopsis

Nastavni materijali za glazbene kolegije namijenjeni su studentima Sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao i studentima Integriranog preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija.
Glazbeno osposobljavanje na studijskom programu Rani i predškolski odgoj i obrazovanje započinje kolegijem Notno pismo, a nastavlja se Glazbenom kulturom. Zatim studenti trebaju svladati vještine samostalnog sviranja i pjevanja na kolegijima Vokalno-instrumentalni praktikum I i II i tek su tada spremni za glazbenu metodiku, odnosno praktični rad u vrtiću.
Na Integriranom preddiplomskom i diplomskom učiteljskom studiju, studenti se glazbeno osposobljavaju na kolegiju Osnove teorije glazbe, zatim na Glazbenoj kulturi da bi vještine samostalnog sviranja i pjevanja stjecali na kolegijima Glazbeni praktikum I i II. Nakon toga su spremni za Metodiku glazbene kulture, odnosno praktični rad u školi.
Nastavni materijali koji stoje pred vama sadrže osnove teorije glazbe što ih čini prikladnim za uporabu na kolegijima Notno pismo i Osnove teorije glazbe kao i za kolegij Glazbena kultura. Upute koje materijali donose, a odnose se na stjecanje vještina samostalnog sviranja na instrumentu (klavijaturi) prikladni su za uporabu na kolegijima Vokalno-instrumentalni praktikum I i II kao i Glazbeni praktikum I i II. Metodičke upute za obradu pjesama po sluhu mogu biti od koristi i na nastavi metodike glazbe. Bogat fond od 50 brojalica i pjesama bit će od velike koristi svim studentima predškolskog i učiteljskog studija kao i odgojiteljima i učiteljima koji već rade s djecom.
Po završetku studija studenti bi trebali svladati i služiti se notnim pismom i oznakama te znati odsvirati i otpjevati programom predviđene skladbe za rad u predškolskim ustanovama. Nadamo se da će ovaj radni materijal koristiti studentima kao pomoć pri stjecanju glazbenih znanja i vještina te će im služiti kao podsjetnik u nastavku praktičnog rada i nakon završetka studija.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

November 20, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-331-467-9