Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 12

Authors

Ivana Macuka (ed), Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru; Marina Nekić (ed), Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru; Jelena Ombla (ed), Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru; Ana Šimunić (ed), Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru; Marina Vidaković (ed), Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru

Synopsis

Dvanaesti svezak Zbirke psihologijskih skala i upitnika odraz je dugogodišnje tradicije prikaza znanstvenog rada nastavnika Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Zbirkom se želi osigurati dostupnost psihologijskih mjernih instrumenata na hrvatskom jeziku široj znanstvenoj i stručnoj javnosti. Zaista se možemo pohvaliti da je Zbirka psihologijskih skala i upitnika jedinstvena publikacija u Hrvatskoj koja omogućuje različitim korisnicima psihologijske struke pristup mjernim instrumentima. S obzirom na raznolikost prikazanih skala i upitnika, zasigurno može biti interesantna ne samo znanstvenicima već i stručnjacima iz prakse u različitim sustavima, uključujući odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, zdravstvo, ljudske resurse i sl. Ona je izuzetno korisna i studentima psihologije koji iz Zbirke mogu odabrati mjerni instrument za završni ili diplomski rad, ali i svima koji žele biti upućeni u recentna psihologijska istraživanja i nove konstrukte u različitim područjima psihologije.

Sadržaj dvanaestog sveska Zbirke psihologijskih skala i upitnika ukazuje na šarolikost tema kroz 11 priloga koji sadržajno pripadaju različitim područjima psihologije (razvojnoj, edukacijskoj, organizacijskoj, biološkoj i psihologiji ličnosti). Ujedno su upitnici/skale namijenjeni mjerenju konstrukata u različitim populacijama, od djece i adolescenata do osoba starije životne dobi. U izradu pojedinih priloga Zbirke uključeno je ukupno četrnaest nastavnika Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Prilozi su novokonstruirani upitnici ili adaptacije već postojećih mjernih instrumenata na drugim jezicima, koji su ili javno dostupni za istraživačke svrhe ili je osigurana suglasnost autora izvornih skala i upitnika za adaptaciju i objavljivanje. Preciznije, pet priloga odnosi se na prikaz izvornih instrumenata koje su konstruirali autori priloga i njihovi suradnici u okviru znanstvenih projekata te stoga predstavljaju autorsko djelo (Skala prezaštićivanja djece, Kratka skala ego integriteta, Upitnik kvalitete poučavanja, Revidirana Skala emocionalne regulacije nastavnika i Upitnik emocija nastavnika). Preostalih šest priloga prikazi su adaptiranih verzija postojećih instrumenata na drugim jezicima za koje su autori priloga dobili suglasnost autora izvorne verzije (Upitnik trauma u djetinjstvu, Skala ruminacije ljutnje, Upitnik seksting ponašanja i motiva, Upitnik seksualnog rizika, Upitnik zahtjeva, kontrole i podrške na poslu i Skala pobuđenosti prije spavanja).

Mjerni instrumenti u Zbirci predstavljeni su na svima pristupačan način kroz detaljan opis za korištenje. Svi prilozi ujednačeni su po strukturi i opsegu općih informacija koje se odnose na: teorijsku osnovu konstrukta, opis mjernog instrumenta, uključujući način primjene i bodovanja, opis uzoraka u kojima je primijenjen instrument, psihometrijska svojstva instrumenta i popis literature. Na kraju svakog priloga prikazan je mjerni instrument u cijelosti s pripadajućom uputom za istraživanje i bez naknade za korištenje.

Downloads

Published

May 3, 2024

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-331-493-8