Aspice Hunc Opus Mirum: Zbornik povodom sedamdesetog rođendana Nikole Jakšića

Autori

Ivan Josipović, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti; Miljenko Jurković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti; Ivan Josipović, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti; Meri Zornija, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti; Josip Belamarić, Institut za povijest umjetnosti; Romano Meštrović; Miljenko Jurković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti; Dino Milinović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti; Giuseppe Cuscito, Sveučilište u Trstu, Odjel za humanistiku; Gian Pietro Brogiolo; Morana Čaušević-Bully, Sveučilište Burgundija Franche-Comté; Sébastien Bully; Željko Peković, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti; Enrico Cirelli, Studij Alma Mater, Sveučilište u Bolonji, Odjel za povijest, kulturu i civilizaciju; Clementina Rizzardi, Sveučilište u Bologni, Odjel za arheologiju; Paola Novara, Nacionalni muzej u Raveni; Danijel Džino, Sveučilište Macquarie, Odjel za antičku povijest; Peter Štih, Sveučilište u Ljubljani, Fakultet umjetnosti, Odjel za povijest; Ivan Basić, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest; Pascale Chevalier, Sveučilište Clermont Auvergne; Michelle Beghelli, Romsko-Germanski Središnji muzej; Jean-Pierre Caillet, Sveučilište Paris Nanterre, Odjel za povijest umjetnosti; Neven Budak, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest; Lucija Kraljević, Sveučilište u Zadru Odjel za povijest umjetnosti; Magdalena Skoblar, Nezavisni stipendist; Stefano Riccioni, Sveučilište Ca’ Foscari; Emanuela Elba, Nezavisni stipendist; Giulia Orofino, Sveučilište u Rimu, Odjel za filozofiju; Trpimir Vedriš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest; Stéphane Gioanni, Sveučilište Lumière-Lyon 2; Antun Nekić, Sveučilište u Zadru Odjel za povijest; Mladen Ančić, Sveučilište u Zadru Odjel za povijest; Giovanna Valenzano, Sveučilište u Padovi, Odjel za kulturu; Ana Mišković, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti; Manlio Leo Mezzacasa, Muzej Antoniano; Ante Milošević, Samostalni istraživač; Luca Mor, Universita degli Studi di Udine Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale; Silivija Banić, Odjel za namještaj, tekstil i modu muzeja Victoria i Albert; Danijel Ciković, Sveučilište u Rijeci Akademija primijenjenih umjetnosti; Marijan Bradanović, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti; Ivan Matejčić, Samostalni istraživač; Igor Fisković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za likovne umjetnosti; Federica Toniolo, Sveučilište u Padovi, Odjel za kulturu; Xavier Barral Altet, Universités de Rennes Università Ca' Foscari, Venezia Bibliotheca Hertziana, Roma; Susy Marcon, Nacionalna knjižnica Marciana, Odjel za rukopise i rijetke knjige; Bojan Goja, Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru; Radoslav Tomić, Institut za povijest umjetnosti

Ključne riječi:

early Middle Ages, late Antiquity, medieval art, history of art, arcaeology, Medieval European history

Sinopsis

Zbornik sadrži radove znanstvenika i istraživača u kojima oni donose još neobjavljene rezultate svojih istraživanja hrvatske i europske umjetnosti većinom starijih povijesnih razdoblja. Ti će radovi stoga izazvati interes i izvan krugova stručnjaka te time svakako predstavljaju doprinos razvoju hrvatske i europske humanistike. Autori izlažu tematiku u svojim radovima primjereno predmetu istraživanja i istraživačkoj metodi kojom su se u istraživanju koristili. Knjiga kao cjelina ima dvojaku ulogu: jedna je pružiti slavljeniku metodološki izvorne radove, ali s druge strane četvrtina znanstvenih radova okreće se jednoj općoj temi – srednjovjekovnim renesansama, u čemu je metodološki konzistentna.

Poglavlja

 • Predgovor
  Ivan Josipović, Miljenko Jurković
 • Profesoru Nikoli Jakšiću u čast – biografska bilješka uz njegov sedamdeseti rođendan
  Ivan Josipović
 • Bibliography of Professor Nikola Jakšić
  Meri Zornija
 • The Middle Ages Nikole Jakšića
  Josip Belamarić
 • Doprinos profesora Nikole Jakšića demokratizaciji grada Zadra
  Romano Meštrović
 • “Dvorska umjetnost” u dugom srednjem vijeku – niz renesansi
  Miljenko Jurković
 • Politički kontrolirane slike: uz interpretaciju kasnorimskih srebrnih pladnjeva
  Dino Milinović
 • Još o početcima kršćanstva u Dalmaciji temeljem sučeljavanja književnih izvora i arheoloških spomenika
  Giuseppe Cuscito
 • Kontekst i stratigrafski slojevi padovanske bazilike Svete Justine
  Gian Pietro Brogiolo
 • Ranokršćanski češalj iz Mirina (Omišalj, otok Krk)
  Morana Čaušević-Bully, Sébastien Bully
 • Kasnoantička carska palača u Polačama na otoku Mljetu
  Željko Peković
 • Vladari i patronat u kasnoantičkoj Raveni
  Enrico Cirelli
 • Od Pule do Ravene: djelo biskupa Maksimijana (6. st.) između politike, religije i umjetnosti
  Clementina Rizzardi
 • Biskupske munificijencije u suton Ravenskog egzarhata. Zapis biskupa Ivana V. u bazilici Sant’Apollinare in Classe (god. 731.)
  Paola Novara
 • Tajni život Salone u 7. i 8. stoljeću
  Danijel Džino
 • O poveznicama recijsko-alemanskog područja s Istrom, Dalmacijom i Karantanijom u doba Karolinga - dva primjera
  Peter Štih
 • Amalarije iz Metza na dvoru Lava V.: bilješka o carskom ceremonijalu
  Ivan Basić
 • Riječi i monogrami uklesani u kamenu nekih ranokršćanskih ograda svetištâ
  Pascale Chevalier
 • Jedan atelje ranosrednjovjekovnih klesara – prva klesarska radionica iz Ventimiglie i prostor njezina djelovanja te liturgijska oprema katedrale i njezina rekonstrukcija
  Michelle Beghelli
 • Od pera do dlijeta – analiza uzora za morfologiju slôvā na natpisu kotorskih ciborija
  Meri Zornija
 • Dalmatinske bazilike s kupolom (10.-11. stoljeće): njihova uloga u širenju bizantskog arhitektonskog tipa na Zapadu
  Jean-Pierre Caillet
 • Kraljica Jelena i kralj Mihajlo – početak nove dinastije?
  Neven Budak
 • Slučaj zadarskog ciborija prokonzula Grgura – spolij kao predložak za novi spomenik
  Ivan Josipović, Lucija Kraljević
 • Zvijer s istoka – grifon u dalmatinskoj skulpturi 11. stoljeća
  Magdalena Skoblar
 • Mantikora i sfinga – odjeci Orijenta u depoima Ca’ d’Oro u Veneciji
  Stefano Riccioni
 • Dalmatinski beneventanski rukopisi i ideja “jadranske periferije”. Prijedlog za uspostavu novog istraživanja
  Emanuela Elba
 • Jedan misal i njegov ilustrativni aparat – doprinos za minijaturu „tipa Bari (“Bari type”)
  Giulia Orofino
 • Sancto Grisogono quo gaudet Iadra patrono – posvetni natpis iz crkve Sv. Krševana i tradicija prijenosa svečeva tijela (translatio ) u Zadar
  Trpimir Vedriš
 • Sveta Stošija i zadarska »sloboda«: bilješke o »privilegiju slobode« pape Inocenta III. »kaptolu Sv. Stošije« 1198. godine
  Stéphane Gioanni
 • U obrani svoje biskupije – zagrebački biskupi (1272.-1301.)
  Antun Nekić
 • Ubojstvo kraljice Elizabete – obrazac kasnosrednjovjekovne političke propagande
  Mladen Ančić
 • Giotto – ikonografski inovator: još o ciklusu u kapeli Scrovegni
  Giovanna Valenzano
 • Srednjovjekovni relikvijari i njihova uloga u kršćanskim procesijama
  Ana Mišković
 • Neke manje poznate trečentističke metalne rukotvorine u Veneciji i Venetu
  Manlio Leo Mezzacasa
 • Calices et patenae funerales i srednjovjekovna crkva Sv. Ivana na Bribiru
  Ante Milošević
 • O majstoru ljupkih djela – jedna trečentistička Bogorodica i pokušaj grupiranja drvene skulpture u istočnim Alpama
  Luca Mor
 • Bilješke o ulasku antependija iz katedrale u Krku u Muzej Viktorije i Alberta u Londonu i o tada poduzetom konzervatorsko-restauratorskom zahvatu
  Silivija Banić
 • ...dalla parte di sotto dell’istessa Palla vi è l’Arma Frangipani...: Srebrna pala krčke katedrale
  Danijel Ciković
 • Između Venecije i Zadra - kvarnerski prinosi skulpturi trečenta za profesora Nikolu Jakšića
  Marijan Bradanović
 • Dvije crtice o drvenoj skulpturi za profesora Jakšića
  Ivan Matejčić
 • Bilješka o portalima Bonina Jakovljeva u Dalmaciji
  Igor Fisković
 • Knjige religioznih žena: Ferrara u XV. stoljeću
  Federica Toniolo
 • Razmišljanja o poimanju i postojanju umjetnosti Kraljevstva Mallorce u 13. i 14. stoljeću: srednjovjekovna stvarnost ili politički konstrukt 20. stoljeća?
  Xavier Barral Altet
 • Julije Klović i tema Uskrsnuća Kristova
  Susy Marcon
 • Radovi milanskih srebrara Tommasa Panizze i Francesca Ceppija u riznici zadarske katedrale
  Bojan Goja
 • Boka kotorska na slikama Johanna Hogemüllera
  Radoslav Tomić
 • Jean Baptiste van Moer (1819.-1884.) – slike Peristila Dioklecijanove palače
  Josip Belamarić

Preuzimanja

Nema statističkih podataka

##submission.downloads##

Objavljeno

November 9, 2020

Licenca

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

##monograph.miscellaneousDetails##

ISBN-13 (15)

978-953-331-304-7

Date of first publication (11)

2020