Zbirke psihologijskih skala i upitnika

11 Titles

All Books

svezak 11

Zbirke psihologijskih skala i upitnika: svezak 11

Ivana Macuka (ed), Matilda Nikolić Ivanišević (ed), Marina Nekić (ed), Jelena Ombla (ed), Ana Šimunić (ed)
2022-05-13

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: Svezak 10

Vera Ćubela-Adorić, Ivana Macuka, Irena Burić, Ana Slišković, Matilda Nikolić Ivanišević
2020-10-29