Zbirke psihologijskih skala i upitnika

11 Naslova

##catalog.category.heading##

svezak 9

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 9

Ana Slišković, Irena Burić, Vera Ćubela Adorić, Matilda Nikolić, Ivana Tucak Junaković
2020-04-21
svezak 8

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 8

Ivana Tucak Junaković, Irena Burić, Vera Ćubela Adorić, Ana Proroković, Ana Slišković
2019-03-27
svezak 7

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 7

Vera Ćubela Adorić, Zvjezdan Penezić, Ana Proroković, Ivana Tucak Junaković
2019-03-23
svezak 6

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 6

Ana Proroković, Vera Ćubela Adorić, Zvjezdan Penezić, Ivana Tucak Junaković
2019-03-22
svezak 5

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 5

Ivana Tucak Junaković, Vera Ćubela Adorić, Zvjezdan Penezić, Ana Proroković
2019-03-21
svezak 4

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 4

Zvjezdan Penezić, Vera Ćubela Adorić, Ana Proroković, Ivana Tucak Junaković
2019-03-20
svezak 3

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 3

Vera Ćubela Adorić, Ana Proroković, Zvjezdan Penezić, Ivana Tucak
2019-03-19
svezak 2

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 2

Ana Proroković, Katica Lacković-Grgin, Vera Ćubela Adorić, Zvjezdan Penezić
2019-03-18
svezak 11

Zbirke psihologijskih skala i upitnika: svezak 11

Ivana Macuka (ed), Matilda Nikolić Ivanišević (ed), Marina Nekić (ed), Jelena Ombla (ed), Ana Šimunić (ed)
2022-05-13
svezak 1

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 1

Katica Lacković-Grgin, Ana Proroković, Vera Ćubela, Zvjezdan Penezić
2019-03-17

Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 10

Vera Ćubela-Adorić, Ivana Macuka, Irena Burić, Ana Slišković, Matilda Nikolić Ivanišević
2020-10-29