New Releases

Atti del Convegno internazionale in onore del Prof. Mate Zorić (1927-2016): Zara – Sebenico, 17 – 18 novembre 2017

Nedjeljka Balić-Nižić (ed), Giorgio Baroni (ed), Boško Knežić (ed)
2023-04-13

Digitalni marketing – nova era tržišne komunikacije

Aleksandra Krajnović, Dominik Sikirić, Monika Hordov
2023-03-08
svezak 11

Zbirke psihologijskih skala i upitnika: svezak 11

Ivana Macuka (ed), Matilda Nikolić Ivanišević (ed), Marina Nekić (ed), Jelena Ombla (ed), Ana Šimunić (ed)
2022-05-13

Razvoj financijskih tržišta i osnove investicijske analize

Zdenko Prohaska, Anita Peša, Bojana Olgić Draženović
2022-04-25

Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu

Dijana Vican (ed), Matilda Karamatić Brčić (ed)
2022-02-07