Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 3

Authors

Vera Ćubela Adorić
University of Zadar
Ana Proroković
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0003-1457-3515
Zvjezdan Penezić
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0002-9659-9876
Ivana Tucak
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0003-2166-1089

Synopsis

Novi, treći svezak Zbirke donosi 10 priloga o instrumentima koji su namijenjeni ispitivanju bračnog lokusa kontrole, cinizma i povjerenja u ljude, generativnoga djelovanja, govorničkoga samopouzdanja, hiperaktivnosti-impulzivnosti-pažnje, doživljaja smisla života, temporalnoga zadovoljstva životom, percipiranoga lokusa kontrole uzimanja alkohola, kvalitete odnosa s braćom i sestrama u odrasloj dobi te percepcije osobne efikasnosti u dječjoj dobi. Ova tematska raznovrsnost odraz je, naravno, raznolikih istraživačkih interesa i aktivnosti pojedinih autora i zadovoljit će, nadamo se, interese šireg kruga potencijalnih korisnika. Neke od prikazanih instrumenata konstruirali su sami autori priloga, dok su drugi adaptacije već postojećih instrumenata na drugim jezicima za koje su autori priloga dobili suglasnost autora izvorne verzije tamo gdje je ona bila potrebna. U usporedbi s prethodna dva sveska, prilozi u ovom svesku općenito su opsežniji i po svojoj strukturi ujednačeniji. Nakon uvodnog prikaza samoga konstrukta čijemu je mjerenju dati instrument namijenjen i razvoja samoga tog instrumenta, svaki prilog uključuje još dvije glavne cjeline: opis instrumenta i načina njegove primjene i bodovanja te prikaz osnovnih metrijskih karakteristika koje su utvrđene u njegovim primjenama na uzorcima naših ispitanika. Uz sam instrument, na kraju svakoga priloga naveden je i popis uglavnom recentnijih referenci koje se citiraju u tekstu priloga, a potencijalnim korisnicima će poslužiti kao relevantne polazne reference za daljnje informacije o prikazanom instrumentu i konstruktu koji on ispituje.

Downloads

Published

March 19, 2019

Details about this monograph

ISBN-10 (02)

953-7237-10-9

Date of first publication (11)

2019

Publication date of print counterpart (19)

2006