Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 5

Authors

Ivana Tucak Junaković
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0003-2166-1089
Vera Ćubela Adorić
University of Zadar
Zvjezdan Penezić
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0002-9659-9876
Ana Proroković
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0003-1457-3515

Synopsis

Od izdavanja njezina prvoga sveska 2002. godine, Zbirka psihologijskih skala i upitnika se profilirala kao jedinstvena znanstveno-stručna edicija u hrvatskoj psihologiji koja sadrži na sustavan način prikazane rezultate konstrukcije, adaptacije i primjene različitih psihologijskih skala i upitnika koje su konstruirali ili adaptirali bivši odnosno sadašnji djelatnici i suradnici Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Potaknuta osluškivanjem potreba studenata i stručnjaka znanstvene i primijenjene psihologije za validiranim psihologijskim instrumentima objedinjenim na jednome mjestu, Zbirka je nastala kao rezultat namjere da se svim zainteresiranim studentima, znanstvenicima i stručnjacima u praksi olakša pristup instrumentima koji bi im mogli pomoći u njihovu radu. Uz to, nadali smo se da će veća dostupnost psihologijskih skala i upitnika potaknuti nova istraživanja konstrukata koje ti instrumenti mjere, kao i daljnju validaciju instrumenata prezentiranih u Zbirci na novim uzorcima. Treba naglasiti da Uredništvo Zbirke, od publiciranja njezina prvoga sveska, kontinuirano nastoji da svaki sljedeći svezak sadrži još kvalitetnije i informativnije priloge, kako bi se potencijalnim korisnicima što više olakšala odluka koje skale i upitnike koristiti za istraživačke potrebe, kao i da bi im se olakšala njihova primjena. Nadamo se da smo u tome dosad uspijevali, a naša će buduća nastojanja i dalje ići u smjeru publiciranja što kvalitetnijih priloga. Rezultat je ovih nastojanja i izdavanje petoga jubilarnog sveska Zbirke psihologijskih skala i upitnika koji sadrži jedanaest priloga. Instrumenti, prikazani u njima, uglavnom su nastali odnosno bili adaptirani tijekom protekloga dvogodišnjeg razdoblja u okviru rada na znanstveno-istraživačkim projektima pri Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. U prilozima novoga sveska Zbirke prikazane su skale i upitnici namijenjeni ispitivanju raznorodnih konstrukata: imanentne i ultimativne pravde, bračne stabilnosti, uspješnosti rješavanja bračnih konflikata, percipirane pravednosti u braku, sklonosti idealiziranju braka, privrženosti kućnim ljubimcima, tendencije socijalno poželjnoga odgovaranja, percipirane akademske kontrole, nade u budućnost čovječanstva, kvalitete obiteljskoga funkcioniranja i socijalne podrške. Dakle, kao i u prethodnim brojevima Zbirke, zahvaćeni su konstrukti iz različitih područja psihologije (socijalna, razvojna, psihologija ličnosti, edukacijska psihologija), što je odraz raznolikih interesa pojedinih autora. Od ukupno jedanaest prezentiranih instrumenata, šest su konstruirali autori priloga. Ostalih pet predstavlja adaptacije već postojećih instrumenata razvijenih u drugim kulturalnim okruženjima, pri čemu su autori adaptiranih verzija dobili suglasnost autora izvornih instrumenata za njihovu uporabu i objavljivanje adaptiranih verzija u Zbirci. Kao i u prethodnome svesku, i u petome su svesku Zbirke prilozi sadržajno ujednačeni. Započinju opisom teorijske pozadine konstrukta kojeg dani instrument mjeri, nakon čega je opisan instrument i uputa za njegovu primjenu te način bodovanja i formiranja rezultata. Slijedi detaljan opis osnovnih psihometrijskih karakteristika prezentiranoga instrumenta i eventualne sugestije budućim korisnicima. Na kraju priloga dan je popis osnovnih referenci i prikaz same skale/upitnika. Na kraju, povodom izdavanja petoga jubilarnog sveska Zbirke, zahvaljujemo svim autorima, recenzentima i lektorima ukupno sedamdeset objavljenih priloga u ovih pet svezaka na njihovu doprinosu i suradnji. Nadamo se da će i ovaj, kao i budući svesci Zbirke, opravdati očekivanja svojih potencijalnih korisnika, te da će pridonijeti kvaliteti istraživačkoga i stručnoga rada kako psihologa, tako i kolega srodnih struka.

Downloads

Published

March 21, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-7237-63-9

Publication date of print counterpart (19)

2010

Date of first publication (11)

2019