Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 6

Authors

Ana Proroković
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0003-1457-3515
Vera Ćubela Adorić
University of Zadar
Zvjezdan Penezić
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0002-9659-9876
Ivana Tucak Junaković
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0003-2166-1089

Synopsis

„Zbirka psihologijskih skala i upitnika – Svezak 6“ predstavlja logičan i opravdan nastavak dosadašnjih pet izdanja, a slijedi prvotnu ideju i inicijativu istraživača i suradnika Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru da se na sustavan način prikupe i prikažu rezultati znanstveno‐istraživačkog rada vezanog uz izradu, adaptaciju i upotrebu različitih psihologijskih skala i upitnika. U svakom idućem svesku Uredništvo je nastojalo ići korak dalje te unaprijediti kvalitetu pojedinih priloga i Zbirke u cjelini. Pritom se kontinuirano povećavala i ujednačavala razina psihometrijskih kriterija, kao i ostalih informacija o prikazanim mjernim instrumentima koji se tiču teorijske i empirijske osnove prikazanih skala i upitnika. Isto se, naravno, nastojalo postići i u ovom, zadnjem svesku. Šesti svezak Zbirke donosi deset novih prikaza različitih mjernih instrumenata u kojima su uglavnom vrlo uspješno operacionalizirani raznovrsni psihologijski konstrukti koji se uvjetno mogu kategorizirati s obzirom na grane psihologije. Unutar kliničke psihologije prezentirani su mjerni instrumenti koji obuhvaćaju traumatske simptome, depresivnost, anksioznost i stres. Unutar razvojne psihologije prikazani su instrumenti koji operacionaliziraju konstrukte dječje percepcije sukoba među roditeljima, generativne predanosti i temperamenta u ranoj adolescenciji. U području socijalne psihologije prezentirana je Skala vjerovanja u nepravednost svijeta i Skala stavova o seksualnosti. Nadalje, u okviru organizacijske psihologije prikazana je Skala psiholoških zahtjeva i kontrole posla, u okviru psihofiziologije Skala pobuđenosti, te u području edukacijske psihologije Upitnik ispitnih emocija. Vrijedno je istaknuti da u ovom svesku nisu samo zastupljene adaptacije mjernih instrumenata drugih autora, već su predstavljeni i evaluirani originalni psihologijski mjerni instrumenti čiji su autori djelatnici Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru (Skala vjerovanja u nepravednost svijeta i Skala generativne predanosti). Stoga nije nimalo pretenciozno zaključiti kako je i ovaj svezak Zbirke psihologijskih skala i upitnika u potpunosti opravdao potrebu za kontinuitetom izdavanja ove izvorne i originalne publikacije te će nesumnjivo imati značajan doprinos u empirijskom, teorijskom i stručnom radu svih potencijalnih korisnika. Tim više što je recepcija stručne javnosti ovih izdanja iz sveska uz svezak sve bolja, o čemu svjedoči velik broj upita autorima pojedinih priloga vezanih za dopuštenje primjene pojedinih mjernih instrumenata kako u istraživačke, tako i u praktične svrhe.

Downloads

Published

March 22, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-331-012-1

Publication date of print counterpart (19)

2012

Date of first publication (11)

2019