Upitnik psihosomatskih simptoma: priručnik, normativni podatci i upitnici

Autori

Anita Vulić-Prtorić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru

Sinopsis

Rukopis pod nazivom Upitnik psihosomatskih simptoma (PSS): priručnik, normativni podatci i upitnici sastoji se od 3 dijela: priručnika s opisom, načinom primjene, analize i interpretacije Upitnika PSS, tablica sa statističkim pokazateljima i normativnim podatcima, te upitnicima PSS na hrvatskom i stranim jezicima.

Upitnik psihosomatskih simptoma PSS instrument je za procjenu tjelesnih simptoma u djece, adolescenata i odraslih. Namijenjen je sudionicima u dobi od 10. godine nadalje, premda se zbog svoje jednostavnosti može primjenjivati i u mlađim skupinama, osobito ako se radi o individualnoj primjeni. Može se primijeniti u kliničkoj procjeni, planiranju, praćenju i evaluaciji psihološkog tretmana te savjetovanju, znanstvenim istraživanjima i sl.

Sastoji se od liste sa 35 tjelesnih simptoma iz 7 organskih sustava (pseudoneurološki, kardiovaskularni, muskulatorni, respiratorni, gastrointestinalni, dermatološki i bol / osjećaj slabosti) te dopunskih pitanja kojima se prikupljaju podatci o nekim drugim pokazateljima zdravstvenog statusa i doživljavanju bolnih simptoma. Procjenjuje se učestalost javljanja pojedinih tjelesnih simptoma, te stupanj ometanja svakodnevnog života.

Upitnik je dostupan u 3 istovjetne verzije kojima se prikupljaju podatci tjelesnih simptoma dobiveni samoprocjenom djeteta, adolescenta ili odrasle osobe, zatim podatci simptoma kod djeteta ili adolescenta dobiveni procjenom roditelja ili skrbnika, kao i neke druge osobe (npr. liječnika). Na taj je način moguće uspoređivati percepciju simptoma različitih procjenjivača, njihovo slaganje, ali i sličnosti u doživljavanju simptoma djeteta i roditelja.

Djelo je objavljeno na internetskim stranicama Sveučilišta u Zadru kako bi se omogućio besplatan pristup korisnicima i upotreba u njihovom stručnom i istraživačkom radu. Upitnici, koji su sastavni dio ovog djela, mogu se besplatno preuzimati i upotrebljavati u nekomercijalne svrhe. Svaka upotreba navedenog djela podrazumijeva navođenje izvora na ispod opisani način.

Vulić-Prtorić, A. (2019) Upitnik psihosomatskih simptoma – PSS: priručnik, normativni podatci i upitnici. Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

Preuzimanja

Nema statističkih podataka

##submission.downloads##

Objavljeno

July 24, 2019

Licenca

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

##monograph.miscellaneousDetails##

ISBN-13 (15)

978-953-331-245-3

Date of first publication (11)

2019