Mehrsprachiger Leitfaden zum Erlernen von Modalpartikeln: Deutsch, Kroatisch, Englisch

Authors

Marijana Kresić Vukosav
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Mia Batinić Angster
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

Synopsis

Ovaj višejezični priručnik zbirka je uputa i vježbi osmišljenih za učenje njemačkih, hrvatskih i engleskih modalnih čestica i ekvivalentnih modalnih izraza. Cilj joj je na zanimljiv i motivirajući način pružiti potporu studentima i učenicima pri savladavanju odabranih izraza i modalnosti općenito. Modalne čestice predstavljaju složen problem u nastavi njemačkoga kao inoga jezika za koji se smatra da ne dobiva pažnju koju zaslužuje, a s obzirom na to da su modalne čestice jezična pojava koja se samo marginalno spominje u gramatikama hrvatskoga jezika, zasigurno predstavlja problem i u inojezičnoj nastavi hrvatskoga jezika. Kao nastavak monografije o modalnim česticama koja je objavljena 2014. godine (Kresić/Batinić 2014), ovaj priručnik nudi nastavne materijale i upute za učenje odnosno savladavanje ove kategorije riječi. Knjiga je korisna za sveučilišnu nastavu na smjerovima germanistike, kroatistike i lingvistike, poglavito za napredne učenike spomenutih jezika.

Downloads

Published

September 2, 2019

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)

ISBN 978-953-331-248-4

Date of first publication (11)

2019