Mozak i um: od električnih potencijala do svjesnog bića

##submission.authors##

Urednici izdanja:


Nataša Šimić, Prof. dr. sc.
Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
Pavle Valerjev, Izv. prof. dr. sc.
Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
Matilda Nikolić Ivanišević, Doc. dr. sc.
Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

Sažetak

„Mozak i um: od električnih potencijala do svjesnog bića“ se bavi pitanjem odnosa mozga i uma, odnosno, pitanjem kako moždana aktivnost stvara mentalna stanja. Ovo pitanje predstavlja jednu od najvećih neriješenih misterija i izazova za znanost u 21. stoljeću. U zadnjih četrdesetak godina, razvojem različitih tehnika za oslikavanje moždane aktivnosti, akumulirano je mnogo novih spoznaja o ovom fascinantnom pitanju. Stoga je od izuzetne važnosti napraviti pregled najvažnijih dostignuća i usmjeriti čitaoce ka proučavanju relevantne literature.

Prof. dr. sc. Dražen Domijan

Knjiga donosi pregled odabranih relevantnih i suvremenih tema iz neuroznanosti i znanstvene psihologije. Na taj način čitatelju omogućuje vrlo dubok uvid u mozak i um, od osnovnih spoznaja o anatomiji i fiziologiji živčanog sustava i pregleda suvremenih istraživačkih tehnika u njegovu proučavanju, preko raskrinkavanja ukorijenjenih mitova o mozgu i prikaza evolucije mozga, do vrlo zanimljivih recentnih znanstvenih spoznaja o neurofiziološkoj pozadini jezika, prostornog vida, deklarativnog pamćenja, svijesti, ljubavi i seksa, te političkog djelovanja. … Pri tome je uredništvo uspjelo u nakani da ovu, vrlo kompleksnu materiju, predstavi na jasan i razumljiv način, prilagođen visokoškolskom udžbeniku.

Izv. prof. dr. sc. Ana Slišković

Riječ je o moderno koncipiranom udžbeniku u kojem su odabrane teme iz područja neuroznanosti opisane na razumljiv način. S obzirom na rastuću važnost nalaza u različitim granama neuroznanosti i njihovoj sve većoj primjeni u raznim sferama ljudskog djelovanja (medicini, obrazovanju, upravljanju ljudskim potencijalima itd.) ovakve su teme itekako relevantne, a dodano je znanje iz tih područja sve traženije u raznim studijskim programima.

Doc. dr. sc. Ivana Hromatko

Chapters

 • Predgovor
 • 1. poglavlje: Putovanje ljudskim mozgom
  Nataša Šimić
 • 2. poglavlje: Snimanje električne aktivnosti mozga
  elektroencefalografija (EEG) i potencijali vezani za događaj (ERP)
  Matilda Nikolić Ivanišević
 • 3. poglavlje: Evolucija mozga
  Irena Pavela Banai
 • 4. poglavlje: Koristimo li samo 10 % mozga?
  Raskrinkavanje najpoznatijeg mita o mozgu
  Pavle Valerjev
 • 5. poglavlje: Prostorni vid i mozak
  Pavle Valerjev
 • 6. poglavlje: Deklarativno pamćenje i mozak
  Lozena Ivanov
 • 7. poglavlje: Jezik i mozak
  Tanja Gulan
 • 8. poglavlje: Svijest i mozak
  Igor Bajšanski
 • 9. poglavlje: Mozak u ljubavi i seksu
  Marina Nekić
 • 10. poglavlje: Politička neuroznanost
  što nam mozak može reći o politici?
  Benjamin Banai

Preuzimanja

Statistika preuzimanja trenutno nije dostupna.

##submission.authorBiographies##

Nataša Šimić, Prof. dr. sc., Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

Dr. sc. Nataša Šimić zaposlena je kao redovna profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Nositeljica je većeg broja kolegija iz biološke psihologije. Njezini su znanstveni interesi primarno u području biološke psihologije, dijelom i evolucijske psihologije, i uključuju: psihofiziologiju stresa, endokrinologiju ponašanja te vršnjačko i partnersko nasilje. Sudjelovanjem u obilježavanju Tjedna mozga Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru radi na popularizaciji neuroznanosti.

Pavle Valerjev, Izv. prof. dr. sc., Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

Dr. sc. Pavle Valerjev bavi se eksperimentalnom i kognitivnom psihologijom i prvenstveno je zaokupljen istraživanjima mišljenja, rasuđivanja, donošenja odluka, rješavanja problema, metakognicije i perceptivnih iluzija. Zaposlen je na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru gdje radi kao izvanredni profesor i drži više kolegija iz područja kognitivne psihologije i percepcije te je također voditelj Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju. Često kao javni predavač popularizira psihologiju i kognitivnu znanost.

Matilda Nikolić Ivanišević, Doc. dr. sc., Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

Dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević članica je Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru na kojem je zaposlena u zvanju docenta. Njezini istraživački interesi prvenstveno se odnose na psihofiziologiju, točnije na kardiovaskularnu i kortikalnu aktivnost za vrijeme različitih mentalnih i motoričkih radnji. Nastava koju izvodi vezana je uz metodologiju, mjerne tehnike u psihofiziologiji te stres u radu. Aktivna je u obilježavanju Tjedna mozga, ali i ostalih aktivnosti kojima je cilj popularizacija znanosti i Odjela, odnosno Sveučilišta u Zadru (Tjedan psihologije, Otvoreni dan Sveučilišta).

Irena Pavela Banai, Doc. dr. sc., Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

Dr. sc. Irena Pavela Banai docentica je na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Sudjeluje u izvođenju nastave iz područja biološke i eksperimentalne psihologije. Njezini istraživački interesi uključuju područja evolucijske psihologije i psihoneuroendokrinologije. Bavi se istraživanjima ljudskog glasa i njegovom ulogom u privlačenju partnera kod žena te izražavanju dominacije kod muškaraca. Svake godine sudjeluje u obilježavanju Tjedna mozga s ciljem promoviranja i popularizacije spoznaja iz područja neuroznanosti.

Lozena Ivanov, Mr. sc., Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

Mr. sc. Lozena Ivanov viši je predavač na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru gdje drži različite kolegije iz opće, kognitivne i edukacijske psihologije. Njezini interesi usmjereni su na procese pamćenja i učenja, ali i na različite motivacijske faktore povezane s njima. U okviru samoregulacije učenja posebno je interesira uloga osobnih uvjerenja o vlastitim sposobnostima organiziranja i izvršavanja akcija potrebnih za ostvarenje željenih ishoda te primjena tih spoznaja u obrazovanju i svakodnevnom životu.

Tanja Gulan, Dr. sc.

Dr. sc. Tanja Gulan istraživački se bavi kognitivnom psihologijom. Njezin je primarni istraživački interes psihologija jezika, prvenstveno istraživanja bilingvizma, a osim toga uključena je u istraživanja rasuđivanja i perceptivnih iluzija. Radila je na odsjecima za psihologiju riječkog i zadarskog sveučilišta, kao i na odjelu lingvistike. Trenutno radi kao školski psiholog te kao gostujući predavač u zvanju docenta drži nastavu iz kognitivne psihologije i inteligencije na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Mostaru.

Igor Bajšanski, Izv. prof. dr. sc., Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

Dr. sc. Igor Bajšanski izvanredni je profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nositelj je kolegija iz područja kognitivne psihologije i psihologije učenja, a predaje i izborni kolegij Psihologija svijesti. Njegovi su znanstveni interesi u području eksperimentalne kognitivne psihologije, posebno u području metakognicije, psihologije mišljenja i psihologije učenja. Održao je više popularnih predavanja o psihologiji mišljenja i o psihološkim miskoncepcijama.

Marina Nekić, Izv. prof. dr. sc., Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

Dr. sc. Marina Nekić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Nositeljica je većeg broja kolegija iz razvojne psihologije te kolegija iz područja psihologije seksualnosti, psihologije savjetovanja i osnova iz geštalt psihoterapije. Njezini znanstveni interesi vezani su za područje razvojne psihologije, seksualnosti i usredotočene svjesnosti. Često provodi radionice za studente u sklopu Studentskog savjetovališta i kao javna predavačica usmjerena je i na populariziranje psihologije.

Benjamin Banai, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju

Benjamin Banai trenutno je zaposlen na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru te je doktorand na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegov primarni istraživački interes primjena je evolucijske psihologije u razumijevanju političkog ponašanja i organizacije ljudskih grupa. Osim toga, bavio se istraživanjem individualnih razlika u ličnosti, seksualnosti i ljubomori. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima iz biološke psihologije te metodologije znanstvenog rada.

Objavljeno
27.12.2019.

Details about this monograph

ISBN-13
978-953-331-262-0
Datum prvog izdavanja
27.12.2019