Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 9

Authors

Ana Slišković, University of Zadar; Irena Burić, University of Zadar; Vera Ćubela Adorić, University of Zadar; Matilda Nikolić, University of Zadar; Ivana Tucak Junaković, University of Zadar

Synopsis

Deveti svezak Zbirke psihologijskih skala i upitnika nastavak je višegodišnje tradicije Odjela za psihologiju da aktivnosti djelatnika Odjela i njihovih suradnika u konstruiranju novih te adaptaciji i validaciji postojećih psihologijskih instrumenata ponudi na uvid široj znanstvenoj i stručnoj javnosti. Zbirka je u tom smislu jedinstvena publikacija koja povećava dostupnost odgovarajućih psihologijskih mjernih instrumenta na hrvatskome jeziku. Velik interes istraživača, stručnjaka i studenata psihologije i srodnih disciplina iz Hrvatske i susjednih zemalja za korištenjem instrumenata prikazanih u prethodnim svescima Zbirke važan su poticaj Uredništvu da nastavi osiguravati i unaprjeđivati kvalitete Zbirke. Zapravo, ključni poticaj za pokretanje Zbirke kao edicije 2002. godine bile su česte zamolbe naših kolega koji rade u praksi ili na drugim znanstvenim institucijama za integralnim primjercima instrumenata koje smo koristili u svojim istraživanjima i za dodatnim informacijama o njihovoj primjeni i evaluaciji koje se inače iz njihovih sažetih opisa u člancima ne mogu dobiti.

Novi, deveti svezak Zbirke uključuje devet novih priloga, u čijoj je izradi sudjelovalo jedanaest istraživača s Odjela, pet studentica, od kojih su tri sad već bivše studentice Odjela, te jedna suradnica iz druge institucije. Svezak se sastoji od jednoga izvornog testa – Test moralnoga odlučivanja – te osam adaptiranih verzija postojećih instrumenata na drugim jezicima, za koje su autori priloga dobili suglasnost autora izvorne verzije: Kratka skala otpornosti, Oldenburški upitnik sagorijevanja, Skala ovisnosti o vježbanju, Trofaktorski upitnik obrazaca hranjenja, Upitnik kognitivne emocionalne regulacije, Upitnik navijačkoga identiteta, Upitnik radnoga pamćenja i Upitnik samokritičnosti i samoohrabrivanja. Prikazani instrumenti pokrivaju širok raspon konstrukata iz različitih područja psihologijskih istraživanja. Iako tematski raznoliki, prilozi su, kao i u ranijim svescima Zbirke, ujednačeni po svojoj strukturi i opsegu informacija o instrumentima. Svaki prilog sadrži uvodni dio u kojem je opisana teorijska osnova konstrukta čijem je mjerenju instrument namijenjen, opis samoga instrumenta, uključujući način njegove primjene i bodovanja, opis uzorka na kojem je primijenjen instrument, prikaz psihometrijskih značajki instrumenta, popis osnovne literature i, na kraju, prikaz samoga instrumenta s popratnom uputom ispitanicima.

Nadamo se da će i deveti svezak Zbirke naići na pozitivne reakcije potencijalnih korisnika, odnosno da će im poslužiti u istraživačkom i stručnom radu. Na kraju, srdačno zahvaljujemo na doprinosu i suradnji autorima svih priloga, kao i recenzentima i lektoru, koji su svojim sugestijama značajno pridonijeli kvaliteti ovoga izdanja.

Downloads

Published

April 21, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-331-188-3

Date of first publication (11)

2018