Učitelj – između tradicije i suvremenosti: zbornik radova

Autori

Sanja Vrcić-Mataija, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću; Ines Cvitković Kalanjoš, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću; Štefka Batinić, Hrvatski školski muzej; Ante Bežen; Katica Balenović, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću; Marija Romac; Jasminka Brala-Mudrovčić, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću; Kristina Komin; Slađana Čuljat, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću; Antonia Došen, Muzej za umjetnost i obrt; Vlatka Dugački, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“; Sead Nazibegović, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli; Tamara Gazdić-Alerić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Jelena Rogina, Osnovna škola Granešina; Vesna Grahovac-Pražić, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću; Ljubica Ilievska Radošević, OŠ dr. Jure Turića Gospić; Katarina Ivon, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja; Ivica Mataija, Državni arhiv u Gospiću; Ivana Odža, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Odsjek za učiteljski studij; Draženko Tomić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Sanja Vrcić-Mataija, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću; Milena Ivanuš-Grmek, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet; Monika Mithans, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet; Anela Nikčević-Milković, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću; Sanja Puškarić Delač, Osnovna škola dr. Jure Turića Gospić; Tamara Lujić, Društvo „Naša djeca“ Gospić; Sanja Tatalović Vorkapić, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci; Patricia Momić, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci; Mirna Marić, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci; Nevenka Tatković, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Dea Lazić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Braco Tomljenović, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću; Ivana Tomljenović, Gimnazija Gospić; Smiljana Zrilić, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja; Diana Nenadić Bilan, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja; Lara Badurina, Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti; Doroti Brajnov Botić, Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost; Magdalena Kudelik, OŠ Majstora Radovana, Trogir; Matjaž Duh, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet; Špela Kresnik, III. osnovna škola Celje; Nina Licul, Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti; Letricija Linardić, Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti; Iva Novak, Muzej za umjetnost i obrt; Marta Kuliš Aralica, Muzej za umjetnost i obrt; Jadranka Brkić-Vejmelka, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću; Nensi Segarić, Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju; Marica Mamut, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju; Dinko Marin, OŠ B. Kašića, Zadar; Damir Mikoč, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Sinopsis

Kao središnji događaj posvećen znanstvenom promišljanju učiteljskog poziva, 24. i 25. svibnja 2019. godine, održani su 6. Dani Šime i Ante Starčevića, tradicionalni znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, ovog puta pod nazivom Učitelj – između tradicije i suvremenosti / The Teacher: Between Tradition and Modernity, kojim je obilježena 100. obljetnica učiteljskog obrazovanja u Gospiću i Lici. Stogodišnja lička učiteljska povijest započela je 18. kolovoza 1919. godine, kada je Naredbom Kraljevske hrvatsko-slavonske zemaljske vlade, njezina Povjereništva za prosvjetu, otvorena u Gospiću Učiteljska škola za mušku i žensku mladež. Nastojeći kontinuirano djelovati u smjeru profesionalnog rasta, podizanja kvalitete nastave i studentskog standarda, afirmacije znanosti i umjetnosti te promicanja kulture suživota, Odjel za nastavničke studije u Gospiću njeguje s punom odgovornošću jedan od najplemenitijih – učiteljski poziv.

Radovi objavljeni u Zborniku, iznjedreni iz izlaganja okupljenih u četiri sesije, svjedoče raznolikost promišljanja učiteljskog poziva temeljenog na kreativnosti, istraživačkom duhu, odgovornosti, uvažavanju tradicijskih vrijednosti, ali i okrenutosti izazovima suvremenih odgojnih i obrazovnih stremljenja. U Zborniku je objavljeno trideset radova, količinom manje negoli ih je izloženo na skupu. Svi su radovi prošli postupak dvostruke recenzije te su kategorizirani prema znanstvenim uzusima kao izvorni radovi, prethodna priopćenja, pregledni ili stručni radovi.

Poglavlja

 • Predgovor
  Sanja Vrcić-Mataija, Ines Cvitković Kalanjoš
 • Od školnika do magistra primarnog obrazovanja: povijesni pregled razvoja učiteljskog obrazovanja u Hrvatskoj
  Štefka Batinić
 • Identitet učiteljskog zanimanja
  Ante Bežen
 • Kolokacijska kompetencija učenika engleskoga kao stranoga jezika u osnovnoj školi
  Katica Balenović, Marija Romac
 • Funkcija usmenoknjiževnih tekstova u udžbenicima hrvatskog jezika razredne nastave
  Jasminka Brala-Mudrovčić, Kristina Komin
 • Motivacija studenata ekonomike poduzetništva na Veleučilištu "Nikola Tesla" za učenje stranog jezika struke
  Slađana Čuljat
 • Mjesta učenja – Smjernice za izgradnju škola i njihov utjecaj na pedagoški rad dviju obrazovnih ustanova u Gospiću
  Antonia Došen
 • Početci bosanske metodičke škole i prakse u razrednoj nastavi pismenog izražavanja za austrougarske vladavine na primjeru Ivana Klarića i Edhema Mulabdića, suradnika Školskog vjesnika
  Vlatka Dugački, Sead Nazibegović
 • Usklađenost teksta matematičkih udžbenika i radnih bilježnica za razrednu nastavu s propisanim udžbeničkim standardima
  Tamara Gazdić-Alerić, Jelena Rogina
 • Prvi udžbenik metodike hrvatskog jezika
  Vesna Grahovac-Pražić
 • Zapisi Novljanske školske spomenice (1880. – 1918.)
  Ljubica Ilievska Radošević
 • Kako (pro)čitati odgojni epistolar u carstvu duše Jagode Truhelke
  Katarina Ivon
 • Uloga učitelja i učiteljske škole u Gospiću
  Ivica Mataija
 • Jure Turić – važnost „malenih“ u razvoju hrvatske dječje priče
  Ivana Odža
 • Filozofsko-odgojne teme u radijskim istupima Mandice Kovačević (1929. – 2011.)
  Draženko Tomić
 • Književne teme gospićkih učitelja
  Sanja Vrcić-Mataija
 • Aktivna komunikacija u razredu kao pretpostavka motivacije učenika
  Milena Ivanuš-Grmek, Monika Mithans
 • Suvremeni učitelj – kreator europskih i nacionalnih projekata
  Anela Nikčević-Milković, Sanja Puškarić Delač, Tamara Lujić
 • Kreativnost, otpornost i ličnost kao važne karakteristike suvremenog odgajatelja
  Sanja Tatalović Vorkapić, Patricia Momić, Mirna Marić
 • Stavovi sveučilišnih nastavnika o humoru u visokoškolskoj nastavi
  Nevenka Tatković, Dea Lazić
 • Razlike učenika i učenica drugog razreda razredne nastave u motoričkim sposobnostima
  Braco Tomljenović, Ivana Tomljenović
 • Studijski programi kao temelj stjecanja kompetencija za rad s učenicima s posebnim potrebama
  Smiljana Zrilić, Diana Nenadić Bilan
 • Nove platforme za učenje
  Lara Badurina
 • Tradicionalni i suvremeni pristup u nastavi likovne umjetnosti na primjeru nastavne jedinice slikarstvo i kiparstvo baroka u 3. razredu gimnazije
  Doroti Brajnov Botić, Magdalena Kudelik
 • Dječji folklor u Ličko-senjskoj županiji
  Ines Cvitković Kalanjoš
 • Praćenje likovno-oblikovnih strategija učenika osnovne škole
  Matjaž Duh, Špela Kresnik
 • Stavovi učitelja i nastavnika o potrebnim kompetencijama i programima umjetničkog obrazovanja za rad u nastavi
  Nina Licul, Letricija Linardić
 • Primjer rada Pedagoškog odjela Muzeja za umjetnost i obrt: dvodnevna terenska nastava u muzeju
  Iva Novak, Marta Kuliš Aralica
 • Aktivnosti učitelja za razumijevanje globalnih promjena
  Jadranka Brkić-Vejmelka, Nensi Segarić
 • Zastupljenost sadržaja održivog razvoja i zaštite okoliša u nastavi geografije u osnovnoškolskom programu
  Marica Mamut, Dinko Marin
 • O pravcu i što bi taj pojam značio u zakrivljenim svjetovima
  Damir Mikoč

Preuzimanja

Nema statističkih podataka

##submission.downloads##

Objavljeno

May 18, 2021

##monograph.miscellaneousDetails##

ISBN-13 (15)

978-953-331-325-2

Date of first publication (11)

2021