Letteratura, arte, cultura

5 Naslova

##catalog.category.heading##

I

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana 2006: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar - Nin, 3.-4. studenoga 2006.

Guido Baldassarri; Emanuele Zinato, Flavia Ursini, Iva Grgić, Ivana Škevin, Dajana Jurkin; Živko Nižić; Andrijana Jusup, Luciana Borsetto, Slavomir Sambunjak, Valter Tomas, Dario Canzian, Federica Toniolo; Nikola Jakšić
2018-10-25
II

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, 25. rujna 2008.

Ivica Antić, Alessandro Bigarelli, Mirta Habuš; Živko Nižić, Nedjeljka Balić-Nižić; Andrijana Jusup, Dolores Miškulin Čubrić, Luciana Borsetto, Divna Mrdeža Antonina, Gianna Gardenal, Guido Santato, Valter Tomas, Iva Grgić Maroević, Slavomir Sambunjak; Nikola Jakšić; Laris Borić, Antun Travirka
2018-10-25
III

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, Lovinac, 5.-6. studenoga 2010.

Irena Marković, Ana Bukvić, Robert Bacalja; Nedjeljka Balić-Nižić, Andrijana Jusup Magazin; Živko Nižić, Sanja Paša, Ivica Antić; Luciana Borsetto; Divna Mrdeža Antonina, Slavomir Sambunjak, Valentina Gallo, Ivana Škevin, Valter Tomas, Rafaela Božić-Šejić, Nada Poropat, Robert Blagoni, Milorad Pavić, Francesco Bettarini, Nikola Jakšić
2018-10-25
IV

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, Preko, 25.-27. listopada 2012.

Luciana Borsetto; Francesca Maria Gabrielli, Zaneta Sambunjak, Morana Čale, Marilena Giammarco, Olivera Popović, Roberta Matković, Nataša Urošević, Jelena Urošević-Hušak, Sandro Cergna, Francesca Righetti, Martina Knežević, Sanja Paša, Persida Lazarević Di Giacomo, Maria Rita Leto, Mirisa Katić, Nedjeljka Balić-Nižić, Boško Knežić, Dolores Miškulin, Iva Grgić Maroević, Katja Radoš-Perković, Martina Damiani, Fabrizio Fioretti, Dario Saftich, Nikolina Gunjević Kosanović, Katarina Dalmatin, Elis Deghenghi Olujić, Maja Bezić, Rafaela Božić, Valter Tomas, Ljerka Šimunković, Snježana Bralić, Moira Kostić-Bobanović, Rita Scotti Jurić, Lovorka Čoralić, Francesco Bettarini, Anamari Petranović, Nikola Jakšić, Manlio Leo Mezzacasa; Nedjeljka Balić-Nižić, Andrijana Jusup Magazin
2018-10-24
V

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana V.

Nedjeljka Balić-Nižić, Andrijana Jusup Magazin, Nives Zudič Antonič; Maria Rita Leto, Smiljka Malinar, Ljerka Šimunković, Valter Tomas, Marijana Fabijanić, Nedjeljka Balić-Nižić, Andrijana Jusup Magazin, Antonia Trze Biuk, Dolores Miškulin, Diana Sorić, Lovorka Čoralić, Persida Lazarević Di Giacomo, Anadea Čupić, Mirna Sindičić Sabljo, Michele Asolati, Cristina Crisafulli, Antonia Došen, Valentina Sileo, Adriana Pellicoro, Maja Pivčević, Nemanja D. Milinović, Lucia Boscolo Folegana, Klara Buršić-Matijašić, Martina Damiani, Fabrizio Fioretti, Boško Knežić, Ante Gverić, Metka Malčič
2020-01-31