Važnost stvaranja discipline i unutarnje kontrole u procesu razvoja čovjeka

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Hercigonja

Sažetak

Disciplina je važan faktor za izvođenje odgojno-obrazovnoga procesa. Disciplina se ne postiže preko noći. U radu je naglašen razvoj discipline u čovjekovu djetinjstvu i mladosti, odnosno u vremenu kada čovjek svjesno ili nesvjesno usmjerava razvoj vlastite ličnosti. Bitan utjecaj na stvaranje discipliniranoga ponašanja prvenstveno ima obitelj, zatim odgojno-obrazovne ustanove i društvena okolina u kojoj se netko nalazio. Na jedan je način razvojem discipline čovjek sebe obogaćivao za cijeli život, gdjegod se nalazio i štogod radio. U suprotnom, nediscipliniranost je dovodila do različitih oblika nepoželjnih ponašanja koja su štetila samoj osobi, ali i njezinim odnosima s drugima. Kroz povijest su se razvijale metode ili strategije za suzbijanje nediscipliniranosti, a one su nastajale na osnovi praktičnih iskustava.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Pregledni rad

Citati

Alfirević, N. (godina nepoznata ) Prezentacija na temu Grupe u organizaciji, grupno ponašanje i temelji formalne organizacije. Dostupno 30.5.2018. na http://inet1.ffst.hr/_download/repository/7Grupe_grupno_ponasanje_i_temelji_organizacije.pdf

Andrilović, V.; Čudina, M. (1990). Osnove opće i razvojne psihologije. Treće izdanje. Zagreb: Školska knjiga.

Andrilović, V.; Čudina, M. (1985). Psihologija učenja i nastave. Treće izdanje. Zagreb: Školska knjiga.

Anić, Š.; Klaić, N.; Domović, Ž. (2002). Rječnik stranih riječi. Dostupno 16.01.2017. na http://os-gripe-st.skole.hr/upload/os-gripe-st/images/static3/915/attachment/Anic,_Klaic,_Domovic_-_Rjecnik_stranih_rijeci-Prepravljeni.pdf.

Benčić, K.; Čižmar, T.; Ivanović, M.; Korenić, J. (2010). Uloga masovnih medija u odgoju djece. Dostupno 16.01.2017. na http://arhiva.ffri.hr/datoteke/kmrnjaus/bencic_cizmar_ivanovic_korenic_opcapedagogija_seminarskrad_ulogamasovnihmedijauodgojudjece.pdf.

Brazelton, T.; Sparrow J. (2008). Disciplina – Brazeltonov pristup. Prvo izdanje. Buševec: Ostvarenje.

Charles, C. M. (1992). Building Classroom Discipline. Četvrto izdanje, New York: Longman

Cvetković, D. (2011). Komunikacija sa tinejdžerom. Dostupno 16.01.2017. na http://www.medskolabjelovar.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=305:komunikacija-sa-tinejderom-&catid=26:kutak-za-roditelje&Itemid=72.

Coloroso, B. (2007). Disciplina sa srcem. Prvo izdanje. Zagreb: Ostvarenje.

Čarapina, E. (2012). Pozitivan utjecaj športa. Dostupno 16.01.2017.na http://www.cuvarkuca.hr/preporuka/pozitivan-utjecaj-sporta/.

Desforges, C. (2001). Uspješno učenje i poučavanje. Prvo izdanje. Zagreb: Educa.

Perišić, M. (1972). Disciplina u školi. Sarajevo: Svjetlost.

Sears, M.; Sears, W. (2009). Disciplina: kako postići da se dijete bolje ponaša od rođenja do desete godine. Zagreb: Mozaik knjiga.

Šola, J. (2012). Disciplina - temelj uspješnog poslovanja. Dostupno 16.01.2017.. na http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/disciplina-–-temelj-uspjesnog-poslovanja/.

Vidović, V.; Štetić, V.; Rijavec, M.; Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP, VERN.

Zloković, J. (2008). Djeca u opasnosti! : odgovornost obitelji, škole i društva Zagreb