Elementi primjene kreativnosti u odgojno-obrazovnom procesu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Beroš

Sažetak

Svrha je rada pokušati odrediti i analizirati elemente odgojno-obrazovnoga procesa koji utječu na primjenu kreativnosti kao načela i metode u odgoju i obrazovanju. Polazi se od teorijske pozadine situirajući analizirane elemente na kontinuumu utjecaja koji se kreće od kraja na kojem se nalaze elementi što onemogućavaju primjenu kreativnosti do elemenata što je potiču u odgojno-obrazovnom procesu. Analiziraju se elementi proizašli iz anketnoga istraživanja provedenoga sa studentima prve i treće godine preddiplomskoga te druge godine diplomskoga studija pedagogije (N=115) na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Na navedenom je uzorku potvrđena središnja uloga nastavnika kao poticatelja i prepreke ostvarenju kreativnoga obrazovanja, te se analizom dobivenih rezultata nastoje razjasniti uzroci opisanoga stanja koje pokazuje da prevladava mišljenje kako institucionalne odrednice škole onemogućavaju realizaciju kreativnoga obrazovanja. Postavlja se pitanje u kojoj mjeri dobiveni rezultati zrcale stvarna shvaćanja ispitanika koja imaju snagu utjecaja na njihovu teorijsko-praktičnu djelatnost, te koliki je utjecaj prevladavajućih shvaćanja pedagogijske znanosti kojima su studenti izloženi tijekom studiranja. U završnom se dijelu ukazuje na tendencije ekonomiziranja i instrumentaliziranja kreativnoga obrazovanja koje na taj način gubi legitimitet i svoju kritičko-transformacijsku osnovu. Izgubljenu osnovu zamjenjuje ljuštura apologije dominantne pragmatističko-neoliberalne orijentacije u teorijskom i praktičnom razmatranju, analiziranju i implementiranju pedagogijskih teorija, pripadajućih odgojno-obrazovnih načela te metoda usmjerenih na realizaciju kreativnoga obrazovanja u obliku načela i metode.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Prethodno priopćenje