Archaeologia Adriatica je znanstveni časopis u kojem se objavljuju radovi primarno arheoloških, ali i njima bliskih metodoloških, povijesnih, povijesno umjetničkih, antropoloških, etnoloških, muzeoloških i inih rasprava vezanih uz Jadran i njegova limitrofna područja na kojima su u različitim arheološko-povijesnim razdobljima prapovijesti, antike te srednjeg i novog vijeka formirane brojne kulturološke cjeline.

Nakladnik: Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju

ISSN (Online) 1848-9281

ISSN (Tisak) 1846-4807

DOI: https://doi.org/10.15291/archeo

Časopis je indeksiran u sljedećim akademskim bazama: HRČAK i DOAJ.

Časopis izlazi jednom godišnje. Objavljuje se dvojezično (hrvatsko-engleski, s mogućnošću objave i na nekom drugom svjetskom jeziku).

Časopis autorima ne naplaćuje objavljivanje članaka.

Radovi prolaze kroz dvostruko slijepi recenzijski postupak (double blind peer-reviewed) te se ne honoriraju.

Archaeologia Adriatica je časopis u otvorenom pristupu. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan na:

Archaeologia Adriatica (unizd.hr)

Archaeologia Adriatica (srce.hr)

Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način, sukladno CC BY licenci.

Autori koji objave rad u časopisu Archaeologia Adriatica zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravom na objavljivanje bez ograničenja.

Creative Commons License

Svezak 17 Br. 1 (2023)

Dvije kamene gomile kod sela Grab – Krivodol kraj Trilja

Helena Tomas, Miroslav Vuković

Članak predstavlja rezultate preliminarnog istraživanja dviju gomila otkrivenih u području Krivodola kraj Trilja. Na obje su primijećeni tragovi ilegalnoga istraživanja i otvaranja grobnica. Usprkos tome otkrivene su i neke netaknute grobnice građene u obliku grobnih cista. Ukopi u njima bili su skeletni, pa članak donosi i rezultate preliminarnih analiza skeletnih ostataka. Zahvaljujući njima jednu smo grobnicu metodom C14 uspjeli datirati u 2. tisućljeće pr. n. e.


Pregledaj sve brojeve