Neolitički prijelaz na zemljoradnju na sjevernom Jadranu. Tolerancija laktoze, mljekarstvo i lipidni biomarkeri na keramici

Autor(i)

  • Mihael Budja Sveučilište u Ljubljani, Filozofski fakultet, Odjel za arheologiju, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.15291/archeo.973

Ključne riječi:

neolitik na Jadranu, vlaška kultura, demička difuzija, prijelaz na zemljoradnju, mljekarstvo, laktazna perzistencija, lipidi, keramika

Sažetak

U ovom se radu razmatra neolitički prijelaz na zemljoradnju na sjevernom Jadranu, tolerancija laktoze, mljekarstvo i lipidni biomarkeri na keramici. Iako arheološki i biokemijski podaci ukazuju da je mljekarstvo bilo prihvaćeno u neolitiku u Europi, arheogenetički podaci otkrivaju nedostatak alelske varijante –13910*T i nultu perzistenciju kod europskih neolitičkih populacija. Istraživanje na primjeru Male Triglavce pokazuje da je ranoneolitička privreda bila miješanog tipa u prostoru Caput Adriae. Sastojala se od mlijeka i mliječnih proizvoda, životinjskih mesnih proizvoda, slatkovodne ribe raznih biljaka. Stočari vlaške kulture su raspolagali širim spektrom resursa osim ovaca i koza i mogli su fermentiranjem mlijeka proizvesti niz trajnih proizvoda s malim udjelom laktoze.

Objavljeno

01.01.2013.

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak

Kako citirati

“Neolitički Prijelaz Na Zemljoradnju Na Sjevernom Jadranu. Tolerancija Laktoze, Mljekarstvo I Lipidni Biomarkeri Na Keramici”. 2013. Archaeologia Adriatica 7 (1). https://doi.org/10.15291/archeo.973.