Biogradska predromanička skulptura

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Josipović

Sažetak

U članku se analizira sačuvana predromanička skulptura iz Biograda koja se temeljem stilskih i likovno-morfoloških karakteristika nastoji grupirati u homogene skupine i atribuirati klesarskim produkcijama djelatnima od posljednjih desetljeća 8. do kraja 9. stoljeća. Najveći broj ulomaka prepoznat je kao rad nedavno definiranog klesarskog ateljea nazvanog Radionica plutejâ zadarske katedrale, a čije je djelovanje pritom okvirno datirano u posljednja desetljeća 8. i(li) na sami početak 9. stoljeća. Nekoliko ostalih ulomaka povezano je s klesarskim radionicama djelatnima u vrijeme hrvatskih knezova Trpimira i Branimira, a čime su ujedno datirani oko sredine, tj. u posljednju četvrtinu 9. stoljeća. Za većinu preostalih reljefa bilo je tek moguće ustvrditi da pokazuju karakteristike zreloga predromaničkog stila 9. stoljeća, dok su dva zanimljiva ulomka temeljem njihovih stilskih karakteristika datirana u nešto kasnije razdoblje, jedan u sredinu 11., a drugi u prvu četvrtinu 12. stoljeća. Konačno, analizom i atribuiranjem jednog pilastra koji je naknadno preklesan u arhitrav, a koji je pronađen u zadarskoj crkvi Sv. Krševana, utvrđena je kronološka distinkcija između dviju ranih klesarskih produkcija djelatnih na širem zadarskom području, a od kojih je jedna Radionica plutejâ zadarske katedrale, pa se time ujedno uspjelo doći i do preciznije datacije najveće grupe predromaničkih reljefa iz Biograda.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Broj časopisa
Rubrika
Izvorni znanstveni članak