Nepoznati anđeli Giuseppea Groppellija u Zadru i nekadašnji oltar svete Stošije u Katedrali

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Damir Tulić

Sažetak

U prilogu se objavljuju dva anđela-putta postavljena uz kartušu nad unutrašnjom stranom trijumfalnog luka crkve Gospe od Zdravlja (Kaštela) u Zadru. Desna je skulptura potpisana inicijalima venecijanskog kipara Giuseppea Groppellija (Venecija, 1675. – 1735.). Ove se skulpture dovodi u vezu s nekadašnjim glavnim oltarom u crkvi svetog Donata, a što je podignut oko 1713. prema oporučnoj volji zadarskog nadbiskupa Vittorea Priulija. Ne zna se kako je oltar izgledao, a iznosi se pretpostavka da mu je kao model mogao poslužiti nekadašnji oltar u venecijanskom oratoriju Madonna della Pace, poznat s medalje dužda Alvisea IV. Moceniga, koja se čuva u Plominu. Braći Giuseppeu i Paolu Groppelliju pripisuju se dva velika anđela u župnoj crkvi u mjestu Concadirame kraj Trevisa, kao i dva anđela uz oltar Sakramenta venecijanske crkve Santa Maria Formosa. Na temelju arhivskih dokumenata iznose se novi podatci o oltaru koji je podignut 1822. u kapeli svete Stošije u zadarskoj katedrali, a za čiju su gradnju iskorišteni dijelovi starijih oltara. Nacrt je napravio zadarski inženjer i arhitekt Petar Pekota, a podigao ga altarist Giovanni Degan. Oltarna se pala pripisuje slikaru Giovanniju Rambelliju iz Forlija. Ovaj je oltar porušen 1905., u radikalnoj restauraciji kapele, a na njegovu je mjestu podignut novi, kasnije također uklonjeni oltar s brončanom urnom za svetičine relikvije. Na temelju arhivskih isplata doznaje se da je urnu i liturgijski oltarni ukras u Beču napravila radionica Nicholasa Munda.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Broj časopisa
Rubrika
Izvorni znanstveni članak