Radikalni enformel Ive Gattina i Eugena Fellera

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ješa Denegri

Sažetak

Ovaj rad bavi se umjetničkim opusima Ive Gattina i Eugena Fellera kao protagonista fenomena nazvanog "radikalni enformel" u hrvatskom slikarstvu kraja pedesetih i početka šezdesetih godina prošlog stoljeća. Osim njih, ostali predstavnici ovog umjetničkog smjera su Vlado Kristl, Marijan Jevšovar i Đuro Seder, zajedno okupljeni na izložbi Informel 1956-1962. u Galeriji Nova 1977. godine. Kao teorijska platforma "radikalnog enformela" poslužile su teze talijanskog kritičara Giulija Carla Argana iz teksta Materija, tehnika i povijest u informelu, prilagođenih specifičnim hrvatskim umjetničkim primjerima i prilikama.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Broj časopisa
Rubrika
Izvorni znanstveni članak