Analiza sažetaka završnih i diplomskih radova hrvatskih studenata na engleskomu kao stranomu jeziku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gloria Vickov
Eva Jakupčević

Sažetak

Važnost pisanja sažetaka znanstvenih radova leži u tome što su preduvjet za objavu u znanstvenim časopisima, sudjelovanje na konferencijama, prijavu projekata i slično. No, pisanje kvalitetnoga sažetka zahtjevan je zadatak za hrvatske studente koji su često suočeni sa zadatkom pisanja sažetka svog završnog ili diplomskog rada na engleskomu jeziku. Kako bi pružili uvid u vještine pisanja sažetaka hrvatskih studenata, učenika engleskoga jezika, na akademskoj razini, u ovomu radu predstavljena je analiza korpusa 100 sažetaka završnih i diplomskih radova studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Provedena je analiza sastavnih dijelova sažetaka i određene su vrste i učestalost učeničkih pogrešaka. Rezultati su pokazali da u sažetcima često nedostaju osnovni podaci koji se očekuju u sažetku znanstvenoga rada kao što je jasno objašnjenje pristupa ili motivacija za rad. Što se tiče pogrešaka, studenti su imali najviše poteš- koća sa članovima i prijedlozima. Leksičke pogreške, npr. pogrešan odabir riječi (kolokacije), također su bile učestale kao i problemi s interpunkcijom. Identifikacija ovih slabosti u vještini pisanja hrvatskih učenika od velike je važnosti za razvoj smjernica za poučavanje kako bi se olakšalo njihovo sprečavanje i eliminacija.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Pregledni rad