GEM – međunarodni časopis za euromediteransku germanistiku – stavlja Sredozemlje u središte pažnje germanističkih istraživanja. Na poljima općeg jezikoslovlja, teorije i povijesti književnosti te filozofije kulture članci na njemačkom, engleskom ili hrvatskom jeziku (uz engleski ili njemački prijevod) istražuju pitanje kako je Sredozemlje prikazano u njemačkom jeziku, književnosti i kulturi od srednjeg vijeka do danas. Znanstveni i stručni časopis trebao bi služiti kao portal za euromediteransku germanistiku, kako iz njemačkog govornog prostora tako i sa Sredozemlja. Časopis izdaje Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru jednom godišnje u otvorenom pristupu (open access) i u tisku. Objavljuju se samostalno lektorirani, izvorni znanstveni i pregledni radovi te prethodna priopćenja, a osim toga prema odluci uredništva osvrti i prikazi skupova, monografija i antologija iz polja euromediteranske germanistike. Svi članci prolaze postupak ocjenjivanja pri kojemu su autor i ocjenjivači jedan drugome nepoznati (double-blind peer-review).

Svezak 4 Br. 1 (2022)

Editorial

Tomislav Zelić

U četvrtom svesku donosimo četiri izvorna znanstvena rada, od čega su tri u sekciji o književnosti i jedan u sekciji o jezikoslovlju. Svi su radovi, osim rada o Däubleru, podnesci s međunarodnog znanstvenog skupa njemačkog Društva za interkulturnu germanistiku (Gesellschaft für interkulturelle Germanistik, GiG) pod naslovom „Interkulturalni prostori – Povijesne rute i pasaže u sadašnjosti s posebnim obzirom na Sredozemlje“, održanog od 19. do 22. travnja 2022. godine online, u organizaciji Odjela za germanistiku Sveučlišta u Zadru.

13-16


Pregledaj sve brojeve