GEM – međunarodni časopis za euromediteransku germanistiku – stavlja Sredozemlje u središte pažnje germanističkih istraživanja. Na poljima općeg jezikoslovlja, teorije i povijesti književnosti te filozofije kulture članci na njemačkom, engleskom ili hrvatskom jeziku (uz engleski ili njemački prijevod) istražuju pitanje kako je Sredozemlje prikazano u njemačkom jeziku, književnosti i kulturi od srednjeg vijeka do danas. Znanstveni i stručni časopis trebao bi služiti kao portal za euromediteransku germanistiku, kako iz njemačkog govornog prostora tako i sa Sredozemlja. Časopis izdaje Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru jednom godišnje u otvorenom pristupu (open access) i u tisku. Objavljuju se samostalno lektorirani, izvorni znanstveni i pregledni radovi te prethodna priopćenja, a osim toga prema odluci uredništva osvrti i prikazi skupova, monografija i antologija iz polja euromediteranske germanistike. Svi članci prolaze postupak ocjenjivanja pri kojemu su autor i ocjenjivači jedan drugome nepoznati (double-blind peer-review).

Svezak 3 Br. 1 (2021): Euromediteranska germanistika

Zwischen Deutschland und Italien – Friedrich II. von Hohenstaufen in Romanen des 19. Jahrhunderts

Janine Ludwig

This article analyzes and compares four out of twelve 19th-century German historical novels devoted to the Hohenstaufen emperor Frederick II (1194-1250). In the context of contemporary efforts towards national unity and the search for patriotic myths, one aspect of the analysis is the emperor’s relationship to Germany and to Italy
as conveyed in the texts and, related to this, the fight between this emperor and the popes of his time. It will be shown how the authors construct an image of Frederick and, if necessary, how they deviate from historical reality, as well as whether, how or how little they describe the culture of the Mediterranean.

Pregledaj sve brojeve