GEM – međunarodni časopis za euromediteransku germanistiku – stavlja Sredozemlje u središte pažnje germanističkih istraživanja. Na poljima općeg jezikoslovlja, teorije i povijesti književnosti te filozofije kulture članci na njemačkom, engleskom ili hrvatskom jeziku (uz engleski ili njemački prijevod) istražuju pitanje kako je Sredozemlje prikazano u njemačkom jeziku, književnosti i kulturi od srednjeg vijeka do danas. Znanstveni i stručni časopis trebao bi služiti kao portal za euromediteransku germanistiku, kako iz njemačkog govornog prostora tako i sa Sredozemlja. Časopis izdaje Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru jednom godišnje u otvorenom pristupu (open access) i u tisku. Objavljuju se samostalno lektorirani, izvorni znanstveni i pregledni radovi te prethodna priopćenja, a osim toga prema odluci uredništva osvrti i prikazi skupova, monografija i antologija iz polja euromediteranske germanistike. Svi članci prolaze postupak ocjenjivanja pri kojemu su autor i ocjenjivači jedan drugome nepoznati (double-blind peer-review).

Svezak 5 Br. 1 (2023)

Editorial

Tomislav Zelić

GEM 5 ima za predmet mediteransku interkulturnost u njemačkom jeziku, književnosti i kulturi. Pet od ukupno šest radova temelje se na podnescima s međunarodnog znanstvenog skupa njemačkog Društva za interkulturnu germanistiku, Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), u organizaciji Odjela za germanstiku Sveučilišta u Zadru, na temu „Interkulturni prostori: povijesne rute i pasaže u sadašnjosti s posebnim obzirom na Sredozemlje“, održan od 19. do 22. travnja 2022. godine virtualno s obzirom da u tom trenutku epidemiološke mjere još nisu bile stavljene izvan snage.


Pregledaj sve brojeve