Godišnjak Sveučilišta u Zadru je serijska publikacija koja donosi pregled ustroja Sveučilišta te svakodnevnih protokolarnih, kulturnih i znanstvenih aktivnosti koje su obilježile rad Sveučilišta u protekloj akademskoj godini.

 

Nakladnik:

Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar

 

Glavni i odgovorni urednik: Dijana Vican, rektorica

 

ISSN 2787-4710 (Online)

ISSN 1845-9498 (Tisak)

2019

Uvodnik

Morepress Morepress

Uvodnik


Pozdravna riječ

Morepress Morepress

Pozdravna riječSveučilište iz dana u dan

Morepress Morepress

SUZ iz dana u dan


Nastavna djelatnost

Morepress Morepress

Nastavna djelatnost


Znanstvene i stručne aktivnosti djelatnika Sveučilišta

Morepress Morepress

Znanstvene i stručne aktivnosti djelatnika SUZ


Nakladnička djelatnost

Morepress Morepress

Nakladnička djelatnost


Studenti i studentski život

Morepress Morepress

Studenti i studentski život


In memoriam

Morepress Morepress

In memoriam


Pregledaj sve brojeve