Kontakt

Archaeologia Adriatica - Uredništvo
Odjel za arheologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV./ 2
23 000 Zadar
Hrvatska

Archaeologia Adriatica – Editorial board
Department of Archaeology
University of Zadar
Obala kralja Petra Krešimira IV./ 2
HR-23000 Zadar
Croatia

Glavni kontakt

Josipa Baraka Perica
Sveučilište u Zadru
Telefon 00 385 23 200 522

Pomoćni kontakt

Josipa Baraka Perica
Telefon 00 385 23 200 522