Početak sezonskog stočarstva u Dalmaciji

Autor(i)

  • Stašo Forenbaher Institut za antropologiju

DOI:

https://doi.org/10.15291/archeo.3582

Sažetak

Mljekarstvo, a osobito proizvodnja fermentiranih mliječnih proizvoda, strategije su uzgoja stoke koje često uključuju sezonska kretanja stada. Nedavno objavljene kemijske analize tragova na posuđu i analiza izotopa kisika na zubima ovikaprida pokazuju
da su stočari iz sjevernodalmatinskog priobalja počeli svoja stada ljeti izdizati na planinske pašnjake u drugoj polovici 6. tisućljeća pr. Kr., otprilike u isto vrijeme kada su počeli proizvoditi sir. Rezultate tih istraživanja, provedenih na građi iz nizinskih
neolitičkih sela, podupire i nadopunjuje raspoloživa arheološka građa iz nalazišta smještenih visoko na Velebitu. Sezonsko vertikalno kretanje pastira započelo je sredinom 6. tisućljeća pr. Kr., oko pet stoljeća nakon prve pojave zemljoradnje u sjevernoj
Dalmaciji. Promjena strategije gospodarenja stadom vremenski se podudara s drugim promjenama koje upućuju na intenziviranje strategija preživljavanja. Širenje zemljoradnje u Liku možda je izravno povezano s početkom transhumantnog stočarstva.

Preuzimanja

Objavljeno

18.02.2022.

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak

Kako citirati

“Početak Sezonskog stočarstva U Dalmaciji ”. 2022. Archaeologia Adriatica 15 (February). https://doi.org/10.15291/archeo.3582.