Stočarstvo i ritual na gradini Vrčevo u brončano i željezno doba

Autor(i)

  • Maja Grgurić Srzentić Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju

DOI:

https://doi.org/10.15291/archeo.3584

Sažetak

U radu su prikazani rezultati zooarheološke analize osteoloških ostataka domaćih i divljih životinja s gradine Vrčevo u Ravnim kotarima. Uzorci su prikupljeni prilikom arheoloških istraživanja 2012. godine, prilikom kojih je definirano više naseobinskih
horizonata koji su potvrđeni nalazima podnica i vatrišta. Nalazi, kao i rezultati prvih radiokarbonskih analiza potvrdili su kontinuitet naselja od srednjega brončanog doba sve do kraja starijega i početka mlađega željeznog doba. Rezultati zooarheološke analize pokazali su da kroz oba razdoblja postoji kontinuitet u uzgoju stoke sitnog zuba (ovca i koza), dok je moguća promjena vidljiva u uzgoju goveda. Čini se da posebno mjesto u brončanodobnoj zajednici zauzima pas uz kojeg se veže ritualna praksa.

Preuzimanja

Objavljeno

18.02.2022.

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak

Kako citirati

“Stočarstvo I Ritual Na Gradini Vrčevo U brončano I željezno Doba”. 2022. Archaeologia Adriatica 15 (February). https://doi.org/10.15291/archeo.3584.