Izvor u izvoru Fizička Italija u opisu Tabulae Peutingerianae 4. Hidrografija 4.3. Rijeke sjeverno od Padusa. Od Cleusisa do Tiliabinte

Autor(i)

  • Luciano Bosio
  • Guido Rosada Sveučilište u Padovi, Odjel za kulturu

DOI:

https://doi.org/10.15291/archeo.3596

Sažetak

Dugujem objašnjenje za dvostruko ime koje se pojavljuje u naslovu ovog teksta. Luciano Bosio napustio nas je u siječnju 1997., a da nije imao priliku objaviti prvi dio važnog rada o izvoru kojeg je jako volio i proučavao, a na kojem smo zajedno radili. Riječ je o svojevrsnoj trilogiji o opisu Italije u djelu Tabula Peutingeriana (naslov je trebao biti Rimska Italija opisana u Tabuli  Peutingeriani), trilogiji koja je trebala imati jedan svezak o morfološkim osobinama, drugi o prisutnosti stanovništva (nastanjena središta različite gustoće) i, na kraju, svezak o cestovnoj mreži, koji je trebao biti najvažniji s obzirom na namjenu korištenja kao itinerarium pictum. Kao moralnomnasljeđu zadatka započetog s mojim učiteljem topografije, vratio sam se tom radu, počevši od morfoloških aspekata koji bolje karakteriziraju naš poluotok, posebice, u ovom slučaju, od hidrografije. U ovom radu, uzet će se u obzir osobito lijevi pritoci rijeke Poa, zajedno s rijekama Adigeom, Brentom, Livenzom i Tagliamentom. Prateći
označavanja u Tabuli, tokovi rijeka usporedit će se s podatcima koje imamo iz drugih izvora, književnih i arheoloških.

Preuzimanja

Objavljeno

18.02.2022.

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad

Kako citirati

“Izvor U Izvoru Fizička Italija U Opisu Tabulae Peutingerianae 4. Hidrografija 4.3. Rijeke Sjeverno Od Padusa. Od Cleusisa Do Tiliabinte”. 2022. Archaeologia Adriatica 15 (February). https://doi.org/10.15291/archeo.3596.