(1)
Čelhar, M.; Vujević, D. Prilog Poznavanju metalurške Djelatnosti Liburna. Archaeologia Adriatica 2013, 7.