Autori pristaju objaviti svoje članke u Archaeologia Adriatica pod licencom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY). Ova licenca omogućuje drugima distribuciju, preradu, prilagodbu i korištenje objavljenog rada u bilo koje svrhe, uključujući i komercijalne svrhe, uz pravilno navođenje autora izvornog djela.

CC BY

Za pregled i pregled sporazuma o licenciranju, kliknite ovdje. Važno je pridržavati se načela pravednog (eng. fair) navođenja izvora i dobiti odgovarajuće dopuštenje za korištenje materijala zaštićenih autorskim pravima navedenih u vašem radu. Materijali koji nisu obuhvaćeni načelom pravednog korištenja ne bi se smjeli koristiti bez izričitog pisanog pristanka.