Izdavač

Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar, Hrvatska

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

- prof. dr. sc. Josip Faričić (predsjednik)

Glavni i odgovorni urednik

- prof. dr. sc. Ante Uglešić

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika

- izv. prof. dr. sc. Igor Borzić

Tajnica

- izv. prof. dr. sc. Josipa Baraka Perica

Članovi uredništva

- dr. sc. Brunislav Marijanović, prof. emeritus (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
- doc. dr. sc. Martina Čelhar (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
- doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
- izv. prof. dr. sc. Igor Borzić (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
- prof. dr. sc. Mirja Jarak (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu)
- dr. sc. Marko Dizdar (Institut za arheologiju, Zagreb)
- akademkinja Biba Teržan (Filozofski fakultet Univerze v Ljubljani, Slovenija)
- prof. dr. sc. Gian Pietro Brogiolo (Università degli Studia di Padova, Italija)

Adresa uredništva

Archaeologia Adriatica
Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju
Obala kralja Petra Krešimira IV., 2
23000 Zadar, Hrvatska
Tel. +385(0)23 200-522
E-mail: archaeologia.adriatica@unizd.hr

Časopis izlazi jednom godišnje

ISSN 1846-4807 (print)
ISSN 1848-9281 (online)
DOI 10.15291/adriatica