U časopisu Archaeologia Adriatica, prioritet nam je vjerodostojanost i izvornost objavljenih radova. Kako bismo to osigurali, koristimo Turnitin sustav za provjeru izvornost kao dio našeg procesa vrednovanja. Za više informacija vas upućujemo na Smjernice za autore i Izdavačku etiku dostupne na našoj web stranici.