Kontakt

“Ars Adriatica”
Odjel za povijest umjetnosti
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
23 000 Zadar
Hrvatska

Glavni kontakt

izv. prof. dr. sc. Laris Borić
Odjel za povijest umjetnosti, Sveučilište u Zadru

Pomoćni kontakt

Franjo Pehar