Glavni urednikLaris Borić (Odjel za povijest umjetnosti, Sveučilište u Zadru)

Izvršna urednica: Meri Zornija (Odjel za povijest umjetnosti, Sveučilište u Zadru)

Članovi uredništva: Giuseppe Bonaccorso (Università di Camerino), Pascale Chevalier (Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand), Nada Grujić (Sveučilište u Zagrebu), Ana Mišković (Sveučilište u Zadru), Vinko Srhoj (Sveučilište u Zadru), Samo Štefanac (Univerza v Ljubljani), Miško Šuvaković (Univerzitet umetnosti u Beogradu)

Uredničko vijeće: Donal Cooper (University of Cambridge), Martina Frank (Università Ca' Foscari, Venecija), Nikola Jakšić (Sveučilište u Zadru), Stanko Kokole (Univerza v Ljubljani), Vladimir Marković (Sveučilište u Zagrebu), Pavuša Vežić (Sveučilište u Zadru), Danko Zelić (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)