Kontakt

Croatica et Slavica Iadertina
Odjel za kroatistiku - Odjel za rusistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Republika Hrvatska

Glavni kontakt

Rafaela Božić

Pomoćni kontakt

Josip Vučković