Pokretač i glavni urednik
Tomislav Zelić (Sveučilište u Zadru)

Izvršna urednica za jezikoslovlje
Anita Pavić Pintarić (Sveučilište u Zadru)

Izvršna urednica za stariju književnost
Zaneta Vidas Sambunjak (Sveučilište u Zadru)

Izvršni urednik za noviju književnost
Tomislav Zelić (Sveučilište u Zadru)

Suurednici
Lucia Perrone Capano (Università di Foggia)
Sebastian Seyferth (Universität Leipzig)

Međunarodni znanstveni savjet
Laura Auteri (Sveučilište u Padovi, Italija)
Bernd Bastert (Rursko Sveučilište u Bochumu, Njemačka)
Jenny Brumme (Sveučilište Pompeu Fabra u Barceloni, Španjolska)
Jutta Eming (Slobodno Sveučilište u Berlinu, Njemačka)
Peter Ernst (Sveučilište u Beču, Austrija)
Dieter Heimböckel (Sveučilište u Luksemburgu)
Oliver Jahraus (Sveučilište Ludwig Maximilian u Münchenu, Njemačka)
Sonja Kuri (Sveučilište u Udinama, Italija)
Paul Michael Lützeler (Državno sveučilište Washington St. Louisu, SAD)
Hans Rudolf Velten (Sveučilište u Siegenu, Njemačka)