Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".
  • Ako predajete za stručno recenziranu rubriku časopisa, upute u Kako osigurati anonimnost recenzije se moraju slijediti.

GEM  (Germanistica Euromediterrae) – međunarodni časopis za euromediteransku germanistiku sv. 3. (2021. god.) ISSN 2671-0862 e-ISSN 2718-2207 DOI: 10.15291/GEM

 

Uredništvo poziva autore na suradnju. Rok za slanje radova je 31. ožujka 2021. godine.

https://morepress.unizd.hr/journals/gem/about/submissions

Objavljivanje je predviđeno do kraja kalendarske godine 2021.

 

Časopis stavlja Sredozemlje u središte pažnje germanističkih istraživanja. Na poljima općeg jezikoslovlja, teorije i povijesti književnosti te kulturologije članci na njemačkom ili engleskom jeziku odnosno na hrvatskom jeziku uz njemački ili engleski prijevod istražuju pitanje kako je Sredozemlje prikazano u njemačkom jeziku, književnosti i kulturi od srednjeg vijeka do danas. Znanstveni časopis trebao bi služiti kao portal za euromediteransku germanistiku, kako iz njemačkog govornog prostora tako i sa Sredozemlja. Časopis izdaje Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru jednom godišnje u otvorenom pristupu (open access) i u tisku. Objavljuju se samostalno lektorirani, izvorni znanstveni i pregledni radovi te prethodna priopćenja i stručni radovi, a osim toga prema odluci uredništva osvrti i prikazi skupova, monografija i antologija iz polja euromediteranske germanistike. Svi članci prolaze postupak ocjenjivanja pri kojemu su autori i ocjenjivači jedan drugome nepoznati (double-blind peer-review).

 

GEM

Odjel za germanistiku

Sveučilište u Zadru

Obala kralja Petra Krešimira IV. 2

HR-23000 Zadar

https://morepress.unizd.hr/journals/gem

gem@unizd.hr