In situ - Godišnjak Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru stručni je časopis koji za osnovni cilj ima popularizaciju arheološke struke i znanosti. Jedan od ciljeva časopisa je brzo i pravodobno prenošenje informacija i preliminarnih rezultata tekućih i netom završenih istraživanja i drugih projekata Odjela za arheologiju. Stoga su u časopisu zastupljene informacije o projektima, terenskim pregledima i arheološkim istraživanjima Odjela u protekloj godini. Sukladno tome autori radova su djelatnici Odjela za arheologiju s mogućnošću koautorstva sa suradnicima na projektima i istraživanjima.

Nakladnik: Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju

ISSN (Online) 2991-4817

ISSN (Tisak) 2991-3373

Časopis izlazi  jednom godišnje u tiskanom obliku, a dostupan je i u digitalnom obliku putem mrežnih stranica Sveučilišta. Godišnjak se tiska dvojezično – usporedno na hrvatskom i engleskom jeziku.

Radovi u časopisu prošli su uredničku recenziju.

In situ je časopis u otvorenom pristupu. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način, sukladno CC BY licenci.

Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan na:

In situ (unizd.hr)

Autori koji objave rad u časopisu In situ zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravom na objavljivanje bez ograničenja.

Creative Commons License

Svezak 1 Br. 1 (2022)

Pregledaj sve brojeve