Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti je znanstveno-stručni časopis u otvorenom pristupu koji objavljuju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Glavna i odgovorna urednica

prof. dr. sc. Jelena Lakuš (Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)

Zamjenica glavne i odgovorne urednice

doc. dr. sc. Drahomira Cupar (Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru).

Lektura i korektura

  • Ana Mikić Čolić (za hrvatski jezik)
  • Blaženka Šoštarić (za engleski jezik)

Prijevod sažetaka

  • Ana Mikić Čolić (za hrvatski jezik)
  • Blaženka Šoštarić (za engleski jezik)

UDK obrada članaka

  • Drahomira Cupar