O časopisu

Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti je znanstveni časopis u dijamantnom otvorenom pristupu koji ne naplaćuje objavljivanje radova. Zajednički ga objavljuju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Povijest časopisa

Libellarium izlazi od 2008. do 2018. godine pod naslovom Libellarium: časopis za istraživanje pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova. Od 2021. novo Uredništvo promijenilo je podnaslov kako bi proširilo pokrivenost i djelokrug časopisa. Časopis je zadržao svoju izdavačku politiku i e-ISSN ostao je nepromijenjen. Novi podnaslov je: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti. Do 2011. Libellarium je izlazio u tiskanom obliku ISSN (tiskano izdanje) 1846-8527. Od 2011. objavljuje se isključivo u elektroničkom izdanju (eISSN 1846-9213).

Pokrivenost i djelokrug časopisa

Časopis pokriva široki spektar različitih tema u području informacijskih i srodnih znanosti od teorije i metodologije informacijskih znanosti, povijesti knjige, tiskarstva, nakladništva i knjižarstva, očuvanja, prezentacije i zaštite pisane i digitalne kulturne baštine, baštinskih ustanova i njima svojstvenih djelatnosti, sociologije knjige i čitanje preko informacijske pismenosti i informacijskog ponašanja, vizualnih komunikacija, organizacije znanja, e-učenja, bibliometrije, scientometrije i informetrije do digitalne humanistike, suvremenih trendova u nakladništvu i knjižarstvu, tehnoloških promjena i odnosa čovjeka i tehnologije, itd. Uredništvo potiče objavljivanje interdisciplinarnih radova, posebice onih koji promiču znanstvena istraživanja u skladu s modernim znanstvenim paradigmama. Časopis objavljuje izvorne i pregledne znanstvene članke, prethodna priopćenja, stručne članke, kao i prikaze knjiga. Libellarium izlazi u elektroničkom formatu dva puta godišnje.

Uredništvo prima radove na hrvatskom i engleskom jeziku. Kvaliteta tekstova i znanstvena izvrsnost osigurani su međunarodnim uredništvom i sustavom dvostruke anonimnosti recenzentskog postupka. Svaki prilog objavljen u časopisu podliježe znanstvenoj procjeni i kategorizaciji dvoje recenzenata, a cijeli se uređivački postupak provodi u OJS sustavu na izdavačkoj platformi Morepress koji jamči njegovu transparentnost. 

Libellarium ne naplaćuje prijavu i objavu članaka.

Uredništvo zaprima radove tijekom cijele godine.

Libellarium izlazi dva puta godišnje.

Libellarium je uključen u CrossRef i DOAJ.