Objave

Libellarium trenutno prihvaća priloge za objavu u sljedećem broju god 15, br.1, god. 2024.

Libellarium prima priloge tijekom cijele godine te objavljuje dva broja godišnje, sredinom i krajem godine. 

Ukoliko želite da rad uvrstimo u sljedeći broj, 15, 1 (2024), molimo da rad pohranite u sustav najkasnije 1 travnja 2024.