Obavijesti

Libellarium trenutno prihvaća priloge za objavu u sljedećem broju god 13, br.2, god. 2022

Rok za predaju radova je 15. rujna 2022.