Dostupnost i raznolikost filmova u velikim hrvatskim narodnim knjižnicama u odnosu na IMDb popis filmova

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Barbara Konjevod
Mirko Duić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada bio ispitati u kojoj su mjeri filmovi koji su najbolje ocijenjeni od strane gledatelja, prema Internet Movie Database (IMDb) popisu, zastupljeni u zbirkama Gradske knjižnice Rijeka, Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu i Knjižnica grada Zagreba. Također, cilj je rada bio istražiti raznolikost filmova s IMDb popisa koji su dostupni u spomenutim knjižnicama, s obzirom na državu podrijetla i vrijeme nastanka filma.


Metodologija. Korištena je metoda usporedbe kataloga odabranih knjižnica s popisom najboljih filmova prema ocjenama korisnika IMDb portala, jednog od najvažnijih mrežnih izvora podataka o filmovima. Istraživački podaci prikupljeni su tijekom 2021. godine.


Rezultati. Rezultati pokazuju da istražene knjižnice imaju otprilike 50 % do otprilike 70 % filmova s IMDb popisa u zbirkama. Utvrđeno je da knjižnice u svojim zbirkama primjetno češće imaju filmove iz SAD-a s IMDb popisa, u odnosu na filmove s istog popisa napravljene u drugim državama. S obzirom na vrijeme nastanka filmova, ne postoje značajnija odstupanja između filmova s IMDb popisa koji su u knjižnicama i filmova na samom IMDb popisu.


Praktična primjena. Rad sadrži prijedloge aktivnosti koji mogu doprinijeti izgradnji raznolikih filmskih zbirki.


Originalnost/vrijednost. Rad ukazuje na važnost i mogućnosti jačanja raznolikih filmskih zbirki. U radu je predstavljena i istražena tema koja je slabo zastupljena u literaturi.


Ključne riječi: filmske zbirke, Internet Movie Database (IMDb), kulturna raznolikost, narodne knjižnice

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Članci
##submission.authorBiographies##

##submission.authorWithAffiliation##

Barbara Konjevod je zaposlena kao knjižničarka na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. 

##submission.authorWithAffiliation##

Mirko Duić je zaposlen kao docent na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

Citati

ALA - American Library Association, 2006. „Freedom to view statement“. Pristupljeno 18. prosinca 2021. http://www.ala.org/rt/vrt/professionalresources/vrtresources/freedomtoview.

Alexa Internet. n.d. „Imdb.com: competitive analysis, marketing mix and traffic.“ Pristupljeno 24. kolovoza 2021. https://www.alexa.com/siteinfo/imdb.com.

Bay Sengul, Evren, Sarah C. Emery, Cheryl Torok Fleming, Lacy Hartman, Charles Ed Hill, Cara B. Stone i Debora Shaw. 2021. „Movies in public libraries: a checklist comparison with Internet Movie Database recommendations.“ Public library quarterly 31, br. 4: 352-62. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616846.2012.732496.

Cej, Višnja, Tea Grašić-Kvesić i Tomislav Silić. 2013. „Audiovizualna, multimedijalna i elektronička građa: istraživanje učestalosti korištenja.“ Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, br. 4: 145-68. https://hrcak.srce.hr/142385

Clayton, Peter i G. E. Gorman. 2001. Managing information resources in libraries: collection management in theory and practice. London: Library Association Publishing.

Crane, Douglas. 2021. „Are we reaching the end of library DVD collections?“ Public Libraries Online. 30. lipnja 2021. Pristupljeno 18. prosinca 2021. http://publiclibrariesonline.org/2021/06/are-we-reaching-the-end-of-library-dvd-collections/.

Črnjar, Ljiljana i Andreja Silić. 2006. „Pogled i iskustva Gradske knjižnice Rijeka u uvođenju novih medija u svakodnevni rad.“ U Knjižnica i mediji: zbornik, uredili Ranka Javor i Silko Štefančić, 47-59. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba.

Duić, Mirko. 2017. „Istraživanje interesa za raznolike filmove kod posjetitelja mrežnih mjesta hrvatskih narodnih knjižnica.“ Hrvatski filmski ljetopis 10, br. 90-91: 167-80. https://www.bib.irb.hr/948979/download/948979.16_Istraivanje_interesa_za_raznolike_filmove_kod_posjetitelja_mrenih_mjesta_knjinica.pdf.

Duić, Mirko. 2017. „Izgradnja raznolikih filmskih zbirki u narodnim knjižnicama.“ Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, br. 2-3: 111-35. https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/579.

Duić, Mirko i Tatjana Aparac-Jelušić. „Istraživanje o raznolikosti filmova u hrvatskim narodnim knjižnicama.“ Hrvatski filmski ljetopis 22, br. 86-87: 81-94.

Evans, Edward G. 1987. Developing library and information center collections. Littleton, Colorado: Libraries Unlimited.

Faletar, Ivana, Sanjica Faletar Tanacković i Darko Lacović. 2013. „Multikulturalne usluge hrvatskih narodnih knjižnica.“ Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, br. 3-4: 153-88. https://hrcak.srce.hr/106582.

Gill, Philip et al. 2003. Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Gradska knjižnica Marka Marulića Split. n.d. „Službene informacije. O nama.“ Pristupljeno 24. kolovoza 2021. http://www.gkmm.hr/podkategorija/sluzbeni-podatci.

Gradska knjižnica Rijeka. Narodne knjižnice Primorsko-goranske županije. n.d. „O nama.“ Pristupljeno 24. kolovoza 2021. https://gkr.hr/O-nama/Za-knjiznicare/Narodneknjiznice/Narodne-knjiznice-Primorsko-goranske-zupanije.

Hajsig, Danka. 2006. „Neknjižna građa u Medioteci Gradske knjižnice u Zagrebu.“ U Knjižnica i mediji: zbornik, uredili Ranka Javor i Silko Štefančić, 41-46. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba.

Hobbs, Renee, Liz Deslauriers i Pam Steager. 2019. The library screen scene: Film and media literacy in schools, colleges, and communities. Oxford University Press.

International Federation of Library Associations and Instutions (IFLA). n.d. “The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom.” Pristupljeno 24. kolovoza 2021 .http://www.ifla.org/publications/the-glasgow-declaration-on-libraries-information-services-and-intellectual-freedom.

IMDb. 2021. Pristupljeno 24. kolovoza 2021. http://www.imdb.com.

IMDb. 2021. „What is IMDb.“ Pristupljeno 24. kolovoza 2021. https://help.imdb.com/article/imdb/general-information/what-is-imdb/G836CY29Z4SGNMK5?ref_=helpart_nav_1#.

Iordanova, Dina. 2012. „Kinematografija na periferiji: uzdignuće ruba.“ Hrvatski filmski ljetopis 18, br. 72: 17-32. http://www.hfs.hr/doc/ljetopis/hfl72-web.pdf.

Jagec, Tomislav. 2004. „Ima li nekomercijalna mreža šanse?.“ Hrvatski filmski ljetopis 10, br. 39: 97-112. http://www.hfs.hr/doc/ljetopis/hfl39-web.pdf.

Johnson, Peggy. 2018. Fundamentals of collection development and management. Chicago: American Library Association.

Knjižnice grada Zagreba. 2021. „Misija, vizija i strategija.“ Pristupljeno 24. kolovoza 2021. http://www.kgz.hr/hr/o-nama/misija-vizija-i-strategija/222.

Konjevod, Barbara. 2018. „Dostupnost i raznolikost filmova u hrvatskim narodnim knjižnicama u odnosu na IMDb listu najbolje ocijenjenih filmova: diplomski rad.“ Zadar: Sveučilište u Zadru. Dabar - digitalni akademski arhivi i repozitoriji. Pristupljeno

prosinca 2021. https://dabar.srce.hr/islandora/object/unizd%3A2084.

Lorenzen, Mark. 2007. „Internationalization vs. Globalization of the Film Industry.“ Industry and Innovation 14, br. 4: 349-57. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662710701543650.

Metacritic. 2021. Pristupljeno 24. kolovoza 2021. http://www.metacritic.com.

Motion Picture Association of America (MPAA). n.d. „Film ratings.“ Pristupljeno 24. kolovoza 2021. https://www.mpaa.org/film-ratings.

Naun, Chew Chiat i K. C. Elhard. 2005. „Cataloguing, lies and videotape: Comparing the IMDB and the library catalogue.“ Cataloging & classification quarterly 41, br. 1: 23-43. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/j104v41n01_03.

Nebesny, Tatjana i Mira Švob. 2002. „Izgradnja knjižne zbirke u narodnim knjižnicama.“ U Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka: zbornik radova, uredili Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat, 56-75. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Petr Balog, Kornelija, Martina Dragija Ivanović i Kristina Feldvari. 2010. „Percepcija kvalitete ‘iznutra’: razgovori s ravnateljima narodnih i voditeljima visokoškolskih knjižnica.“ Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, br. 3/4: 1-24. https://hrcak.srce.hr/80502

Rotten Tomatoes. 2021. Pristupljeno 24. kolovoza 2021. https://www.rottentomatoes.com.

Saraee, Mohamad, Sean White, J. Eccleston. 2004. „A data mining approach to analysis and prediction of movie ratings.“ WIT Transactions on information and communication technologies 33: 343-52. https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactionson-

information-and-communication-technologies/33/14248.

Scott, Allenn J. 2002. „A new map of Hollywood: the production and distribution of American motion pictures.“ Regional studies 36, br. 9: 957-75. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0034340022000022215.

Royan, Bruce et al. 2005. Smjernice za audiovizualnu i multimedijsku u knjižnicama i drugim ustanovama. Zagreb: Hrvatsko knjiničarsko društvo.

Tadić, Katica. 1994. Rad u knjižnici - priručnik za knjižničare. Opatija: Naklada Benja.

Tomašević, Nives. 2015. Kreativna industrija i nakladništvo. Zagreb: Naklada Ljevak.

Vollmar-Grone, Michael. 2002. „Public library video collections.“ U Video collection development in multi-type libraries: a handbook, uredio G. P. Handman, 15-39. Westport, SAD: Greenwood.

Vrana, Radovan i Jasna Kovačević. 2017. „Razvoj knjižničnih zbirki kao preduvjet i mjera razvoja knjižnice.“ Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, br. 1: 79-102. https://hrcak.srce.hr/189113