[1]
Lakuš, J. 2021. Uvodna riječ. Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti. 12, 1-2 (pros. 2021), 9–10.