(1)
Živković, V.; Nikolić, J.; Žilnik, G. Stanislav Preprek – knjižničar Vizionar. libellarium 2021, 12, 71-80.