Smjernice za recenzente

Recenzentski postupak

Libellarium provodi dvostruko anonimni recenzentski postupak. Recenzenti izrađuju recenziju putem zadanog recenzijskog obrasca pripremljenog u OJS-u. Rad se prihvaća za objavljivanje odlukom Uredništva nakon provjere izvornosti sadržaja putem alata Turnitin, procjene odgovara li tematikom koncepciji časopisa te po provedenom recenzentskom postupku na temelju dviju anonimnih pozitivnih recenzija prema uputama Uredništva i u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Zadru te prema uputama COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers, vodeći računa o standardima objektivnosti, anonimnosti i povjerljivosti podataka. Kategorizacija radova provodi se prema važećim Uputama za uređivanje i oblikovanje časopisa MZO-a.
Prihvaćanjem recenzije recenzent potvrđuje da ne postoji nikakav sukob interesa između recenzentske i ostalih profesionalnih ili osobnih uloga.
Odabir recenzenata vrši se na temelju njihove stručnosti iz područja teme rukopisa. O konačnom odabiru recenzenata odlučuje Uredništvo. Uredništvo donosi konačnu odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju rada na temelju recenzija i konačnu odluku o kategorizaciji članka. Izuzev elektroničke komunikacije s recenzentima (slanje rukopisa i recenzentskog obrasca, pri čemu se vodi računa o standardima povjerljivosti i zaštite osobnih podataka), Uredništvo nije uključeno u proces recenziranja rukopisa.
Detaljan opis etičkih očekivanja za recenzente dostupan je u Izjavi o izdavačkoj etici i nesavjesnosti.

Upute recenzentima

Prije preuzimanja recenzentskog zaduženja, razmotrite nalazi li se članak unutar vašega područja znanstvenoga rada te provjerite postoji li sukob interesa. Prihvaćanjem poziva na izradu recenzije, recenzent potvrđuje da ne postoji nikakav sukob interesa između recenzentske i ostalih profesionalnih ili osobnih uloga.

Recenzenti recenziju trebaju poslati časopisu u roku od tri tjedna od primitka rada. U slučaju da nisu u mogućnosti prihvatiti recenziranje predloženog rada, recenzenti su dužni Uredništvo obavijestiti u roku od tjedan dana po primitku upita za recenzijom. 

Postupak recenzije je dvostruko anoniman, a recenzenti komuniciraju s autorima preko Uredništva. Recenzenti moraju voditi računa o osiguravanju anonimnosti postupka recenzije (npr. ukloniti osobne podatke iz dokumenta, da se u komentarima recenziranog teksta ne bi otkrio njihov identitet). 

Smatraju li recenzenti, nakon uvida u rad, da rad treba biti dorađen, trebaju dati prijedloge za popravak i/ili dopune. U tom slučaju, kopija recenzije šalju se autoru na usvajanje. Recenzent može zatražiti da mu se rad pošalje na pregled nakon izvršenih popravaka od strane autora. U tom slučaju, recenzent revidirani rad treba pregledati u roku od tjedan dana od primitka rada. U slučaju da to ne učini, Uredništvo će smatrati da je recenzent zadovoljan s učinjenim popravcima. 

Smatraju li recenzenti da rad nije dovoljno kvalitetan za objavu, svoje mišljenje trebaju argumentirati. 

Rad se autorima može vratiti na doradu najviše dva puta. Ako autor nije usvojio neke od komentara recenzenta, to treba argumentirano pojasniti u zasebnom dokumentu pod nazivom „Pismo recenzentu“.  U konačnoj inačici rada korigiranoj nakon komentara recenzenata autori trebaju OBAVEZNO istaknuti (bojom) dijelove teksta koji su dodani prilikom korekcija. 

Konačnu odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju rada, kao i kategorizaciji članka, donosi Uredništvo. Uvjet prihvaćanja rukopisa su dvije pozitivne recenzije. U nekim slučajevima, ako je jedna od recenzija pozitivna, a druga negativna, rad se upućuje na ocjenu trećem recenzentu. Izuzev elektroničke komunikacije s recenzentima (slanje rukopisa i recenzentskog obrasca, pri čemu se vodi računa o standardima povjerljivosti i zaštite osobnih podataka), Uredništvo nije uključeno u proces recenziranja rukopisa.

Detaljan opis etičkih očekivanja za recenzente dostupan je u Izjavi o izdavačkoj etici i nesavjesnosti.

Smjernice za prijedlog kategorizacije članka

Izvorni znanstveni članak
Članak čiji znanstveni doprinos može biti istraživačke i/ili teorijske naravi. Prvi sadrži neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja u cjelovitom obliku odnosno uključuje metodološku, analitičku i interpretativnu razinu teksta te znanstvenu argumentiranost i vjerodostojnost. Drugi sadrži sustavne kritičke preglede i meta-analize pri čemu se izvornost doprinosa određuje s obzirom na fokus, širinu i argumentiranost rasprave u odnosu prema odgovarajućim suvremenim teorijskim prilozima.

Prethodno priopćenje
Znanstveni rad koji sadrži neobjavljene preliminarne rezultate znanstvenog istraživanja koje je u tijeku ili teorijski postavljen problem i okosnice argumentacije, ali bez cjelovite razrade.

Pregledni rad
Rad koji sadrži sažet prikaz stanja i tendencija razvoja jednog znanstvenog područja, teorijskog problema ili istraživačke teme.

Stručni rad
Rad koji sadrži korisne priloge iz struke i za struku, a ne moraju predstavljati izvorna istraživanja.