Return to Article Details Mateo Bratanić, Pomorstvo Dalmacije u 19. stoljeću: otok Hvar u tranziciji, Zadar – Stari Grad: Sveučilište u Zadru – Muzej Staroga Grada, 2020. / Milorad Pavić, Vještina plovidbe: navigacija svjetskim morima u doba velikih geografskih otkrića, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2021. Download Download PDF