Razvoj i osnovne značajke starohrvatskih grobalja horizonta 7.-9. stoljeća na povijesnim prostorima Hrvata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Janko Belošević

Sažetak

Autor u radu daje sažeti prikaz razvoja starohrvatskih grobalja horizonta 7.-9. stoljeća na povijesnim prostorima Hrvata, služeći se pritom dosadašnjim rezultatima istraživanja grobalja. U uvodnom dijelu rada kratko se osvrće na povijesna zbivanja u vrijeme doseljenja Hrvata koje je znanstveno najslabije osvijetljeno razdoblje hrvatske povijesti. Naime, to je vrijeme o kome govore tek malobrojna raspoloživa pisana povijesna vrela, međutim, arheološka građa otkrivena u starohrvatskim grobljima horizonta 7.-9. stoljeća u pomanjkanju povijesnih vrela ima u tom pogledu relevantno značenje. Ta arheološka izvorna građa ne samo da omogućuje sa šireg motrišta osvjetljavanje geneze i razvoja materijalne i duhovne kulture Hrvata već daje i nove spoznaje za upoznavanje najstarije povijesne slike o nazočnosti Hrvata u novoj postojbini.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Izvorni znanstveni rad