Informacije o mrežnom mjestu

 • mȏre - pren. velika količina, mnoštvo, velik broj čega, veliko prostranstvo [more knjiga, more časopisa]
 • press - specijalizirana služba koja prenosi i distribuira informacije krajnjim korisnicima ; mjesto na kojem stvaratelji i urednici sadržaja imaju sva potrebna pomagala za rad na jednom mjestu

Morepress je ogranak izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zadru usmjeren na inovativno stvaranje i diseminaciju digitalnih znanstvenih, nastavnih i stručnih publikacija u otvorenom pristupu sveučilišnih odjela i znanstveno-istraživačkih centara. Svrha Morepressa je unaprijediti izdavačku djelatnost Sveučilišta korištenjem naprednih digitalnih tehnologija usmjerenih na proces prikupljanja, stvaranja, uređivanja i prijenosa otvorenih sadržaja, te aktivno doprinositi predstavljanju hrvatske znanosti i kulture u mrežnom okružju. Cilj Morepressa je razviti nova ili prilagoditi postojeća tehnološka rješenja usmjerena na objedinjavanje i prijenos velike količine digitaliziranih sadržaja i sadržaja izvorno nastalih u digitalnom obliku unutar jedinstvenog mrežnog sjedišta koje je nazvano Morepress (http://morepress.unizd.hr). Iz navedenog općeg cilja proizlaze specifični ciljevi:

 1. okupiti trenutno distribuirane akademske nakladničke sadržaje Sveučilišta u Zadru unutar jedninstvenog mrežnog sjedišta (Morepress)
 2. razviti platformu za uređivanje i distribuciju znanstvenih i stručnih časopisa i ostalih periodičkih publikacija u OJS (Open Journal System) sustavu za organizaciju uredničkih procesa (Morepress | časopisi)
 3. razviti platformu za uređivanje i distribuciju znanstvenih i stručnih monografija (knjiga, udžbenika, priručnika, skripata) - Morepress | monografije
 4. razviti platformu za uređivanje i distribuciju konferencijskih priopćenja i ostalih vrsta zbornika radova - Morepress | zbornici
 5. razviti tematski mrežni dnevnik (blog) namijenjen objavljivanju informacija o aktualnim znanstvenim i akademskim dostignućima Sveučilišta u Zadru - Morepress | blog
 6. integrirati sustav pretraživanja cjelovitog teksta u svim vrstama publikacija 
 7. testirati standardne izdavačke distribucijske formate i modele
 8. razviti sustav pohrane i zaštite digitalnih publikacija Sveučilišta u Zadru

O Morepress | časopisi

Izdavačka platforma zasnovana na prilagođenom Open Journal Systems (OJS), omogućava učinkovitu organizaciju uredničkih procesa i online objavu znanstvenih i stručnih časopisa, te ostalih vrsta periodičkih publikacija. Cilj Morepress | časopisa je izrada zajedničke OJS platforme za objavu i zaštitu sadržaja svih digitalnih časopisa Sveučilišta u Zadru. Četiri su ključna područja djelovanja:
1. Prilagodba softverskog rješenja specifičnim potrebama Sveučilišta
Odabrano softversko rješenje (Open Journal System) bit će instalirano na sveučilišnu računalnu infrastrukturu i optimizirano u skladu s posebnim potrebama Sveučilišta u Zadru. Daljnji razvoj platforme za e-časopise temeljit će se na povratnim informacijama svih dionika nakladničkog lanca (uredništva, autori, čitatelji i sl.). 
2. Prikupljanje podataka o časopisima i analiza budućih potreba korisnika
Sustavnom razmjenom informacija svih uključenih dionika i korisnika OJS platforme (Ured za izdavaštvo - Uredništva časopisa) prikupiti sve potrebne podatke za unos svih časopisa u izdanju Sveučilišta u Zadru. Istražiti i dokumentirati (buduće) tehničke i organizacijske potrebe korisnika časopisne platforme.
3. Izgradnja zajednice korisnika i edukacija članova uredništva
Izgradnja funkcionalne mreže korisnika časopisne platforme koja sustavno radi na edukaciji članova uredništva, međusobnoj razmjeni iskustava i primjera dobre prakse. Organizacija tematskih radionica i izrada obrazovnih materijala namijenjenih korisnicima središnje časopisne platforme.
4. Povećanje vidljivosti sveučilišnih časopisa
Jedinstvena časopisna platforma zasnovana na OJS-u doprinijet će vidljivosti rezultata znanstveno-istraživačkog rada objavljenih u sveučilišnim časopisima. Sadržaji dostupni na časopisnoj platformi automatski će se integrirati u relevantne repozitorije i ostale vrste online bibliografskih baza podataka poput Hrčka, DOAJ-a ili Google Scholar-a. Posebna pozornost bit će posvećena poboljšanju kvalitete, dostupnosti i vidljivosti časopisnih metapodataka. Prilagođeni funkcionalni dodaci sustava brinut će o automatskoj prijavi članaka u CrossRef i dodjeljivanju DOI oznaka svim radovima.

Kontakt

Ured za izdavaštvo Sveučilišta u Zadru - Morepress, Rektorat (V. kat), Ul. Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar, Hrvatska. Tel. +385 (0)23 200 741. E-mail: morepress@unizd.hr

Pravila za uredništva

Svaki časopis svijet je za sebe. Međutim, digitalno i inteoperabilno okružje zahtjevaju određenu razinu uniformnosti i standardizacije. Stoga je Ured za izdavačku djelatnost pripremio izdavačka pravila namijenjena uredništvima-korisnicima Morepress infrastukture. Postojanje Pravila ne implicira potpuno ujednačavanje uredničkih standarda. Naprotiv, cilj im je razviti kreativnost i inovativnost zasnovanu na čvrstim temeljima standarda za upravljanje digitalnim sadržajima (npr. ispravno složen i oblikovan PDF dokument posebno prilagođen potrebama čitatelja i sustava za pretraživanje sadržaja ili korištenje označiteljskih jezika poput HTML-a i XML-a za prikaz i razmjenu podataka s trećim stranama itd.).

Morepress razvili

MoreLab - ogranak SPCialists (Scholarly Publishing & Communication Specialists)

 • doc. dr. sc. Franjo Pehar
 • dr. sc. Tomislav Jakopec
 • Jakov Marin Vežić, mag. bibl.

Suradnici: dr. sc. Josipa Selthofer, doc. dr. sc. Krešimir Zauder, doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski
Studenti: Lucija Žilić, Domagoj Zafranović, Sara Anzulović, Kristian Burčul, Martina Vladisavljević, Damir Selimović

 

Zadnje promjena: 17. siječnja 2017.

O OJS-u